THERANEKRON D6
Etken Maddeler Tarantula Cubensis
Farmasötik Grup Homeopatik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Domuz | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma İnterhas
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Theranekron D6 Enjeksiyonluk çözelti Veteriner Homeopatik ürün

Bileşimi;  1 ml’de; Tarantulacubensis  D6 1 ml

Diğer bileşenler: Etanol  286 mg ve enjeksiyonluk su

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Theranekron D6 Farmakoterapötik grup: Diğer terapötik ürünler, ATCvet kodu: QV03AX

Theranekron D6 Farmakodinamik özellikler: Homeopati bir regülasyon tedavisidir. Bitkilerden, hayvanlardan ve minerallerden elde edilen homeopatik münferit ilaçların iyileştirici etkileri hakkındaki bilgiler, sağlıklı insanlarda yapılan ilaç denemelerinden (ilaç deneme semptomları), hasta insanlarda ve hayvanlarda kullanımlarından ve toksikolojik verilerden elde edilmektedir.

Özetlemek gerekirse, bu bilgi homeopatik tedavi için temel oluşturan ilaç tablosunu teşkil etmektedir. Hastalık tablosunun ilaç tablosu ile eşleşmesi halinde tedavinin etkinliği dozajdan ziyade dozun tekrarlama sıklığına ve ritmine bağlı olmaktadır.

Farmakokinetik özellikler: Homeopatik ilaçlar için hiç bir farmakokinetik çalışma yürütülmemiştir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI:

Theranekron D6 Aşağıdaki endikasyonlar homeopatik ilaç tablosundan elde edilir. Sırasıyla;

Bütün hedef türlerdeki septik (mikrop ve toksinden ileri gelen) durumlar, deri yangısı, yangısal tırnak hastalıkları (panarisyum, ayak çürüğü), filegmonlar, ülserler, çıban, irinli lezyon ve pürülan nekroze olan olgular ve patolojik olarak değişen Proliferatif ve nekrotik dokularda demarkasyon, rejenarasyon, antiflojistik ve resorbtif etki. Listelenen bu endikasyonlar sadece söz konusu bu homeopatik tibbi ürünün kullanımı ile oluşan homeopatik tecrübeye dayanmaktadır.

Yukarıdaki hastalıkların şiddetli vakalarında klinik olarak kanıtlanmış bir tedavi endikedir.

HEDEF TÜRLER

Sığır, at, koyun, keçi, domuz, köpek, kedi.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Deri altı (SC) kullanım için.

Dozaj:

Sığır, at                        5 – 10 ml

Koyun keçi                 3 – 5 ml

Domuz                                    3 – 6 ml

Köpekler                     0.5 – 3 ml

Kediler                        0.2 – 0.5 ml

Doz haftalık aralıklarda tekrarlanabilir.

Tedavinin süresi mevcut hastalık tablosuna bağlıdır.

Eğer semptomlar devam ederse tedavi eden veteriner hekime haber verilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Özel klinik bilgiler: Gebelik ve laktasyon sırasında bu ürünün kullanım kararı veteriner hekimin risk/yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir.Homeopatik tıbbi ürünlerin prospektüste belirtilmeyen uzun süren kullanımı sonucu kanıtlanan ilaç semptomları oluşturabilir.

Atlarda her bir enjeksiyon yeri için 5 ml den daha fazla kullanmayınız.

Hedef türler için özel bir uyarı mevcut değildir

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Enjeksiyon yerinde nadir olarak lokal reaksiyonlar oluşabilir.

Homeopatik tıbbi ürünler ile uygulanan tedavilerde mevcut şikâyetlerde geçici olarak bir artış veya kötüleşme meydana gelebilir. Ürünün kullanılması esnasında hayvanlarınızda prospektüste bahsedilmeyen herhangi bir yan etkiye rastladığınız takdirde lütfen veteriner hekiminize veya eczacınıza haber veriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Bilinen bir veri yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:

Yasal arınma süresi et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Aktif maddeye veya herhangi bir yardımcı maddeye aşırı duyarlılık olması durumunda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız ve ürünü çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:

Enjeksiyonu yapacak kişinin kaza ile enjeksiyonu kendine yapması veya yutması durumunda, acil tıbbi tedavi aranmalıdır ve doktoruna prospektüsü veya etiketi göstermelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI

Işıktan korumak için flakon dış kutusu içinde muhafaza edilmelidir.

Bu veteriner tıbbi ürün 25 ° C ve altında oda sıcaklığı koşullarında saklanmalıdır.

Buzdolabı ve derin dondurucuda saklanmamalı ve dondurulmamalıdır.

Etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Lastik tıpa güvenli olarak maksimum 25 defa delinebilir.

RAF ÖMRÜ: Theranekron D6

Raf ömrü: 36 aydır.

Kullanım için açılan şişenin raf ömrü, ilk açılmasından itibaren 28 gündür.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Herhangi bir kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya böyle veteriner tıbbi ürünlerden  kaynaklanan atık materyaller yerel uygulamalara göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Kutu içinde 50 ml’lik bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı berrak cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

FARMASÖTİK ŞEKLİ

Homeopatik enjeksiyonluk çözelti.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.