TİLMOKİN
Etken Maddeler Tilmikosin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Etkin
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ
Tilmokin enjeksiyonluk çözelti, sarı-amber arası renkte berrak bir çözelti olup, 1ml’de , 300 mg Tilmikosin baza eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tilmokin enjeksiyonluk çözelti, makrolid grubu tilosinden sentezlenen yarısentetik bir antibiyotiktir.
Bakterilerde 50 S ribozomal alt birimine bağlanarak, peptid translokasyonunu inhibe etmek ve böylelikle protein sentesini inhibe etmek ve bakteri gelişimini durdurmak suretiyle etki göstermektedir. Tilmokin, gram pozitif mikroorganzmalar ve Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Haemophilus sumnus, Pasteurella mutocida, Mycoplasma dispar, M. Bovoculi, M. Bovinitis gibi bazı gram negatif mikroorganizmalar duyarlıdır. E.coli, Enterobacter aerogenes, Klepsiella pneumoniae, Pseudomonas aeroginosa, Salmonella ve Serratia sp. ve Actinomyces sp. dirençlidir.
Sığırlarda deri altı yolla 10 mg/kg c.a. hesabıyla tek doz enjeksiyonunu takiben 1 saat içinde plazmada pik tilmikosin kontrasyonu sağlanmakta ve 3 gün süreyle plazmada 0.07ug/ml’lik seviyeler korunmaktadır.
Tilmikosinin akciğer dokusundaki konsantrasyonu ise plazma kontrasyonunun 60 misli olup bu doku seviyesi 3 gün süreyle korunmakta ve P.haemolytica için %95 MIC değerlerinden daha yüksek olmaktadır.
Bu özelliği, solunum sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında tercih seçeneği oluşturur. Ayrıca karaciğer, Meme dokusu ve böbreklerde de yüksek yoğunluğa ulaşmaktadır. 21 günlük bir sürede ilacın %68’i gaita ile atılır.Karaciğerde ilacın az bır kısmı biyotransformasyona uğrayarak N-desmetilmikosin (T1) ana metaboltine az miktarda da T2 VE t3 METABOLİTLERİNE DÖNÜŞÜR.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Bazen, enjeksiyon yerine geçici, hafif bir şişkinlik görülebilir. Laboratuvar hayvanları ve evcil hayvanlarda yapılan çalışmalarda, tilmikosinin kalp kası üzerinde totsik etkili olduğu görülmüştür. Klap üzerindek başlıca etkileri; Taşikardi ve azalan kasılma gücü (negatif inotrop etki) olarak ortaya çıkmıştır. Sığırlarda, derialtı uygulanan 10, 30 ve 50 mg/kg ‘lık dozlar, 72’şer saat arayla 3 kez tekrarlanmış ve hiçbir ölüm vakası görülmemiştir. Beklendiği gibi, enjeksiyo yerinde ödem oluşmuştur. Nekropside lezyon görülen tek grup, 50 mg/kg doz uygulana gruptur ve minimum düzeyde miyokardiyal nekroza rastlanmıştır. Derialtı uygulanan 150 mg/kg’lık dozun 72’şer saat arayla verilmesi ölümlere yol açmıştır. Enjeksiyon yerinde ödem oluşmuştur. Nekropsideki tek lezyon, minimum düzeyde miyokardiyal nekrozdur. 5 mg /kg dozda damariçi yapılan uygulamalar, sığırlarda ölümlere yol açmıştır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Etken maddenin çökmesine neden olabileceğinden, tilmokin enjeksiyonluk çözelti diğer parenteral çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Fenikoller, linkozamider ve diğer makrolid antibakteriyeller ile antagonizma nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER,TEDBİRLER VE ANTİDOT
Hedef hayvanlarda, belirtilen süre ve doz aşılmamalıdır. Bu durumda yan etkiler ortaya çıkabilir. Doz aşımında ilaç uygulaması durdurulu.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

KONTRENDİKASYONLAR
Sığır ve koyunlara damar içi kullanılması kontredikedir. 15 kd’dan hafif kuzularda, doz aşımına bağlı toksisite riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Kas içi enjeksiyon yapılmamalı, yangısal reaksiyonlara neden olabilir. Makrolid antibiyotikler karaciğerde metaboliza edildiğinden bilinen karaciğer harabiyeti olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım : Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
30C’nin altında direkt güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
50 mL, 100 mL ve 250 mL'lik amber renkli şişelerde ve karton kutu içinde satışa sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.