ULTRABAC CD
Etken Maddeler
Farmasötik Grup Aşı
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FORMULASYONU

Ultrabac CD, Clostridium perfringens tip C ve D'nin inaktif, standardize edilmiş kültürlerini içeren adjuvantlı, bakterin- toksoid bir aşıdır.

ENDIKASYONLARI

Sağlıklı sığır ve koyunlarda Cl. perfringens tip B, C ve D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritisin önlenmesine yardımcı olarak kullanılır. Cl. perfringens tip B'ye karşı bağışıklık Tip C'nin beta ve Tip D'nin epsilon toksoidleri ile sağlanmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Uygulama öncesi iyice çalkalanmalıdır. Sığırlara aseptik olarak deri altı yolla 2 ml uygulanır ve 4-6 hafta sonra uygulama tekrarlanır. Koyunlara aseptik olarak 1 ml uygulanır, 4-6 hafta sonra uygulama tekrarlanır. Sığır ve koyunlarda her yıl 1 doz olarak aşının tekrarı önerilir.

UYARILAR

Isı ve ışık kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır. Dondurulmamalıdır. Kullanılmaya başlanan aşının tamamı tüketilmelidir. Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır. Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici şişkinlikler oluşabilir. Diğer aşıların kullanımında olduğu gibi, kullanım sonrası anaflaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antidot olarak epinefrin önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 ml'lik şişelerde 10 sığır/20 koyun dozu, 100 ml'lik şişelerde 50 sığır/100 koyun dozu olarak sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.