ULTRACHOİCE 8
Etken Maddeler
Farmasötik Grup Aşı
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FORMÜLASYONU

Clostridium chauvoei, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii ve Cl. perfringens tip C ve D'nin inaktive edilmiş, standard kültürlerinden özel suda çözünen adjuvant ile (Stimugen™) hazırlanmıştır. Koruyucu madde olarak formalin içerir.

ENDİKASYONLARI

Sağlıklı sığır ve koyunda Cl. chauvoei tarafından oluşturulan yanıkara, Cl. septicum tarafından oluşturulan malignant ödem, Cl. hemolyticum tarafından oluşturulan basiller haemoglobinüri, Cl. novyi tarafından oluşturulan infeksiyoz nekrotik hepatitis, Cl. sordellii tarafından oluşturulan gazlı gangren ve Cl. perfringens tip B, C ve D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritis'e karşı korunmada kullanılır. Cl. perfringens tip B'ye karşı bağışıklık tip C'nin beta ve tip D'nin epsilon toksoidleri ile sağlanmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

İyice çalkalayın.

Sığır: Aseptik olarak kas içi veya deri altı yolla 2 ml uygulanır. Sağlıklı sığırlara 4-6 hafta arayla 2 doz uygulanmalıdır. Koyun: Aseptik olarak boyun bölgesinden kas içi veya deri altı yolla 1 ml uygulanır. Bunu 4-6 hafta sonra ikinci doz izlemelidir. Tüm aşılamalarda olduğu gibi, aşılama sonrası enjeksiyon bölgesindeki doku hasarını önlemek için deri altı uygulama önerilmektedir. Cl. hemolyticum için etkene tekrar maruz kalması söz konusu olan hayvanlara her 6 ayda bir doz uygulanmalıdır. Her sene tek doz tekrar aşılama tavsiye edilir.

UYARILAR

Dondurulmamalıdır. Şişe bir kez açıldığında içeriğin tamamı kullanılmalıdır.

Uygulama sonrası enjeksiyonun yapıldığı bölgede geçici bir şişkinlik oluşabilir. Diğer aşılarla olduğu gibi, uygulama sonrası anafilaksi meydana gelebilir. Başlangıç antidotu epinefrin tavsiye edilir, bunu uygun destekleyici tedavi izlemelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 ml'lik (10 sığır dozu/20 koyun dozu) ve 100 ml'lik (50 sığır dozu/100 koyun dozu) şişelerde sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.