VET-YZDİCLO
Etken Maddeler Diclofenac Sodium, Topical
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Vet-Hek
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

VET-YZDİCLO
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

VET-YZDiCLO Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz veya soluk sarı renkte bir çözeltidir ve her ml'de 50 mg diklofenak sodyum içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

VET-YZDİCLO Enjeksiyonluk Çözelti, non- steroid antienflamatuar etkiye sahip olan diklofenak sodyum içermektedir. Diklofenak sodyum aynı zamanda, analjezik, anti-spazmodik ve antipiretik etkiye de sahiptir. Etki mekanizması, araşidonik asit metabolizması ile prostaglandin, prostasilin ve tromboksan sentezinden sorumlu siklo-oksijenaz enziminin sentezinin inhibe edilmesi ile olur. Diklofenak'ın barsaklardan ve kas dokudan yüksek düzeyde emilmesi, sadece damar içi yolla değil oral, rektal ve kas içi yolla uygulanmasına da imkan sağlar. 2.5 mg/kg dozunda kas içi yolla uygulamadan sonra at ve sığırda 1 saat içinde en yüksek serum konsantrasyonları elde edilir. Serum ilaç seviyesi, sığırda 72 saat sonra düşmeye başlar. Dolaşımdaki ilacın %99'dan fazlası serum proteinlerine bağlanır. Diklofenak ve metabolik yıkımlanma ürünlerinin organizmadan atılımı başlıca idrar ve safra yoluyla olur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYON

Diklofenak sodyum fenil asetattan elde edilen antienflamutuvar bir non-steroid'tir. Sığır ve atlarda artritis,romatizma ve kas ağrılarının tedavisinde kutlanılır.Bakteri,virüs ve diğer faktörlerin neden olduğu ateşi düşürür.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

VET-YZDİCLO Enjeksiyonluk Çözelti, diklofenak sodyumun farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde kas içi olarak aşağıda belirtilen pratik dozda kullanılır: Sığır-at: 5 mi /100 kg canlı ağırlık/gün i.m. Tedaviye 2-3 gün devam edilmelidir

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Tedavinin başlangıcında kusma.diyare ve gastro intestinal hemorajiler görülebilir.Kusma yada dışkıda kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime başvurulmalıdır.Kaşıntı, ödem,bronşlarda spazm ve rinit gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir.Önerilen dozlarda enjeksiyon bölgesinde geçici ağrılı bir şişlik ve kanama.nadiren de olsa apse ve nekroz şekillenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Furasemid.digoksin ve diğer diüretikler, asetilsalisilik asit,kumarin grubu antikoagulanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diğer sistemik non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulandığında yan etkiler ortaya çıkabilir.

DOZ AşIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Diklofenak sodyum aşırı dozda yavaş ve hızlı soluma,deride dökülme,mide bulantısı,kusma ve ishale neden olabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç katıntı arınma süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiĢtirilen sığırlar 6 gün, ihraç edilecek atlar ise 8 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Ġnek sütü için ilaç kalıntı arınma süresi "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

VET-YZDİCLO Enjeksiyonluk Çözelti sindirim rahatsızlığı,böbrek ve karaciğer yetmezliği, hemoraji bulunan hayvanlarla ,diclofenak sodyuma duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım:İleri gebelikte kullanılması önerilmemektedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Direkt ışıktan koruyunuz. Serin bir yerde saklayınız. Raf ömrü : Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

VET-YZDİCLO Enjeksiyonluk çözelti, 10,20,30,50 ve 100 ml.lik amber renkli cam şişelerde sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.