ZİMEC-F
Etken Maddeler İvermektin | Klorsulon (Clorsulon)
Farmasötik Grup Endektosit | Fasiolosid
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ZİMEC-F
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit-Fasiolosid   

BİLEŞİMİ

Renksiz veya soluk sarı renkli, berrak görünümlü bir çözelti olan Zimec-F Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 10  mg  İvermektin ve 100 mg Klorsulon  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İvermektin, bir avermektin türevi  olup, bir actinomiset olan Streptomyces avermitilis’in fermentasyon ürünüdür. İvermektin, nematodlarda; motorik gangliyon sinapslarında, artropod ve insektlerde ise; neuro-muskuler kavşaklarda sinirsel iletiyi baskılayarak perifer kaslarda tonik paraliz oluşturur. Bu etkilerin gerçekleşebilmesi için İvermektin, gama – aminobutirik asit (GABA ) salınımını arttırır ve klor kanallarını açık tutar.Dönüşümsüz olarak şekillenen bu etkiyle parazitler ya ölür ya da konakçının sindirim sisteminin peristaltik hareketleri ile vücuttan atılırlar. İvermektin, memelilerde genelde kan-beyin bariyerini aşamayıp merkezi sinir sisteminde yer alan GABA-erjik sinirlere yerleşemediğinden, konakçı hayvana zarar vermeksizin parazitlerin ölümüne neden olur.GABA reseptörlerinin ve sinirlerinin memelilerde merkezi sinir sisteminde, nematod ve artropodlarda ise başlıca perifer sinir sisteminde (neuro-muskuler kavşaklarda) bulunması nedeniyle İvermektin’in memelilerdeki güvenlik eşiği yüksektir. Genelde tüm türlerde terapötik dozlarda iyi tolere edilir. Deri altı (SC) uygulanmasından sonra enjeksiyon yerinden tama yakın oranda ama yavaş bir şekilde emilir ve plazma proteinlerine bağlanarak tüm vücut doku ve sıvılarına yayılır. Plazma yarı ömrü deri altı uygulama için 8 gün kadardır. İlaç vücutta yükseltgenme tepkimesine maruz kalarak karaciğerde 24-hydroxymethil-22,23- dihydro-avermektin B1a ve B1b gibi metabolitlerine dönüşür. Bu metabolitler yağ dokuda yağ asiti esterlerini esterleştirirler. İlacın %98’i safra aracılığıyla dışkı ile ve kalan %2’lik kısmı da idrarla vücuttan atılır.

Benzensülfonamid türevi olan Klorsulon,kelebeklerde glikoliz olayını engelleyip, enerji metabolizmasını bozmak suretiyle etkili olur.Glikoz kullanımı aksadığı için, parazit enerji yetersizliğinden ölür. Klorsulon deri altı uygulandıktan sonra  çok çabuk ve tam olarak emilir.6 saat içerisinde  plazmada,24 saat içerisinde de dokularda en yüksek konsantrasyona  ulaşır.Vücutta önemli ölçüde metabolik değişikliğe uğramaz(karaciğerde %5).Yedi gün içinde idrar yolu ile vücuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özefagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcuttur.Nokra mücadelesi için,Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.
Vida Kurdu, Chrysomia bezziana larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında, Zimec-F Enjeksiyonluk Çözelti uygulanarak yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.
Enfektif kıl kurdu larvalarına karşı Zimec-F Enjeksiyonluk Çözelti’nin, kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.
Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa Zimec-F Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir.
Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir.Bölgenin koşullarına,hedef parazitlerin parazitik gelişim devrelerine,bulaşma yoğunluğuna ve mera programlarına göre en uygun uygulama zamanlarının  ve uygulama sıklıklarının belirlenmesi için  veteriner  hekime danışınız.
İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3’ üncü, 8’inci ve 13’ üncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.

Gebelikte Kullanım : Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İSTENMEYEN  / YAN ETKİLERİ

Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İvermektin ve Klorsulon’un  diğer ilaçlarla bilinen bir  geçimsizliği  bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER , TEDBİRLER VE ANTİDOT

Toksisitesi düşük ve tolerans sınırı geniştir.Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün  süreyle kesime sevk edilmemelidir.

İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Sığırlarda Hypoderma türlerinin neden olduğu kutikol myiasis olgularında, ilaçlama larvalar kış bekleme yerlerinde iken yapılması durumunda ve larvaların spinal kanal, özefagusta ölmesi sonucunda parapleji, meteorismus ve anafilaktik şok gibi komplikasyonlar gelişebilir.Bundan dolayı Hypoderma larvalarının omurilik göçü sırasında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uygulama sırasında bir şey yenilip,içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır.İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI  VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25°C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız.

Atlarda 2 mg/kg dozda dahi zehirlenme belirtilerine sebep olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. İvermektin, balıklar ve suda yaşayan kabuklular için toksik olduğundan ilacın sulara karışmamasına özen gösterilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Zimec-F Enjeksiyonluk Çözelti ; kutu içerisinde 20, 50, 100 ve 250 ml’lik beyaz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 06.12.2005

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 06.12.2005/15/033

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.