ZİMEC
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ZİMEC
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit

BİLEŞİMİ

Renksiz veya soluk sarı renkli, berrak görünümlü olan Zimec Enjeksiyonluk Çözelti; her ml’sinde 10 mg   İvermectin ( %80 22,23 –dihydro-avermectin B1a ve %20 22,23 –dihydro-avermectin B1b ) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ      

Zimec Enjeksiyonluk Çözelti’nin etken maddesi olan İvermectin, bir avermectin  türevi  olup, bir actinomiset olan Streptomyces avermitilis’in fermentasyon ürünüdür. İvermectin, nematodlarda; motorik gangliyon sinapslarında, artropod ve insektlerde ise; neuro-muskuler kavşaklarda sinirsel iletiyi baskılayarak perifer kaslarda tonik paraliz oluşturur. Bu etkilerin gerçekleşebilmesi için İvermectin, gama – aminobutirik asit (GABA ) salınımını arttırır ve klor kanallarını açık tutar. Dönüşümsüz olarak şekillenen bu etkiyle parazitler ya ölür ya da konakçının sindirim sisteminin peristaltik hareketleri ile vücuttan atılırlar. İvermectin, memelilerde genelde kan-beyin bariyerini aşamayıp merkezi sinir sisteminde yer alan GABA-erjik sinirlere yerleşemediğinden, konakçı hayvana zarar vermeksizin parazitlerin ölümüne neden olur. GABA reseptörlerinin ve sinirlerinin memelilerde merkezi sinir sisteminde, nematod ve artropodlarda ise başlıca perifer sinir sisteminde (neuro-musküler kavşaklarda) bulunması nedeniyle İvermectin’in memelilerdeki güvenlik eşiği yüksektir. Genelde tüm türlerde terapötik dozlarda iyi tolere edilir. Deri altı ( SC ) uygulanmasından sonra enjeksiyon yerinden tama yakın oranda ama yavaş bir şekilde emilir ve plazma proteinlerine bağlanarak tüm vücut doku ve sıvılarına yayılır. Plazma yarı ömrü deri altı uygulama için 8 gün kadardır. İlaç vücutta yükseltgenme tepkimesine maruz kalarak karaciğerde 24-hydroxymethil—22,23- dihydro-avermectin B1a ve B1b gibi metabolitlerine dönüşür. Bu metabolitler yağ dokuda yağ asiti esterlerini esterleştirirler. İlacın %98’i safra aracılığıyla dışkı ile ve kalan %2’lik kısmı da idrarla vücuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özefagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.
Vida Kurdu, Chrysomia bezziana, larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında Zimec Enjeksiyonluk Çözelti, uygulamakla yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.
Enfektif kıl kurdu larvalarına karşı Zimec Enjeksiyonluk Çözelti, kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.
Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için Veteriner Hekime danışınız.
Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa Zimec Enjeksiyonluk Çözelti,.uygulaması genellikle yeterlidir. Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için  Veteriner  Hekime danışınız.
İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3’ üncü, 8’inci ve 13’ üncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.
Koyunlarda psoroptik uyuz  tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye olunur.

Gebelikte Kullanım : Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir .

İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İvermektin’in  diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir (buzağı-kuzu en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat). Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Sığırlarda Hypoderma türlerinin neden olduğu kutikol myiasis olgularında, ilaçlama larvalar kış bekleme yerlerinde iken yapılması durumunda ve larvaların spinal kanal, oesophagusta ölmesi sonucunda parapleji, meteorismus ve anafilaktik şok gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bundan dolayı Hypoderma larvalarının omurilik göçü sırasında kullanılmamalıdır. Kas içi ve damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR                                             

Veteriner Hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlacı uygularken yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi kutusunda, oda sıcaklığında (15-25 OC)  ve ışıktan koruyarak saklayınız. İmal  tarihinden itibaren      raf ömrü 4 yıldır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Başta Collie ırkı köpekler, Shetland çoban köpekleri, Avustralya çoban köpekleri ve İngiliz çoban köpeklerinin İvermektin toksisitesine duyarlı oldukları ve söz konusu ırklarda anafilaktik şok şekillenme riskinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. (Böyle bir durumda adrenalin ile müdahele edilir. )

Atlarda 2 mg/kg dozda dahi zehirlenme belirtilerine sebep olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan kabuklular için toksik olduğundan ilacın sulara karışmamasına özen gösterilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Zimec Enjeksiyonluk Çözelti,  kutu içerisinde 20-50-100-250 ml’lik beyaz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 26.10.2004

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:  21.02.2000 – 9/ 883

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.