ZİNCOSEL
Etken Maddeler Bakır Karbonat | Çinko Oksit | Kobalt Sülfat | Mangan Sülfat | Potasyum İyodür
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ZİNCOSEL
Enjeksiyonluk Çözelti
Mineral

BİLEŞİMİ

Çinko oksit     20   mg    
Kobalt sülfat     10   mg    
Bakır karbonat     10   mg      
Mangan sülfat     20   mg  
Potasyum iyodur    20   mcg  içerir. 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Çinko normal hücre bölünmesinde, protein sentezinde ve genital fonksiyonlarda enzimatik reaksiyonlara katılarak görev alır. Çinko desteği hayvanlarda yaraların daha çabuk iyileşmesine ve bağışıklığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.Özellikle ayaklarda ve tırnaklarda görülen bozuklukların azalmasında çinko verilmesinin önemi vardır. Dolaşıma geçen çinko tüm vucuda yayılır ve kas, kıl, yün, erkek üreme organı sıvıları ve pankreas salgısında yüksek yoğunluklarda bulunur. Metabolize olan çinko tuzları çoğunlukla deri, tırnak ve kıllar yoluyla atılır.

Bakır, organizmanın birçok enzimatik faaliyetinde koenzim olarak veya aktivatör halinde rol alan bir elementtir. Enerji ve protein metabolizmasındaki aktivasyonu hemoglobin, keratin, melanin ,serobrosit myelin ve kemik matrikslerinin oluşumunda önemlidir. Dolaşıma geçen bakır karaciğer tarafından tutulur ve bazı doku proteinlerine bağlanır. Plazmada bulunan bakırın çoğu seruloplazmin diye bilinen bir alfa-globulin oksidaz şeklindedir. Uygulamadan 4 saat sonra en yüksek plasma seviyelerine çıkan bakır ruminantlarda daha çok karaciğerde yoğunlaşır ve safra yolu ile atılır. Mangan vucutta karaciğer , kemikler ve böbreklerde bulunur ve çeşitli enzimlerin kofaktörü olarak görev alır.Normal iskelet gelişmesinde, glukoz , lipit ve protein metabolizmasında , tiroid hormn sentezinde ve gonadların biyokimyasal reaksiyonlarının enzimatik aşamalarında önem taşır. Kan yoluyla vucuda dağılan manganın ihtiyaç fazlası büyük oranda safra ile atılır.

Kobalt ruminantlarda ve atlarda VİTAMİN b12 sentezi için gerekli bir maddedir.Kobalt yetersizliğinde sığır ve koyunlarda üreme performansının düştüğü, ovaryumda işlevsel yetersizlik , gebelik ve yavru verimi oranında düşme gözlendiği bildirilmektedir.

Derialtı enjeksiyon yoluyla alınan kobalt büyük ölçüde plazma proteinlerine bağlanarak başta böbrekler olmak üzere vucut dokularına yayılır. 25 saat içinde yarı ömrü tamamlanan kobalt idrar yoluyla vucudu terk eder.

İyot tiroid hormonlarının yapılarına girerek metabolizmanın düzenlenmesinde rol alan bir iz mineraldir.Üreme organlarının gelişmesi ve normal işlevlerini gerçekleştirebilmesi tirid metabolizması ile yakından ilişkilidir.İyot yetmezliğinde gebe ineklerde yavru atmalar ve yavrularda doğmasal anomaliler gözlenebilir. Enjeksiyondan sonra selektif olarak tiroid bezi üzerinde yoğunlaşan iyot , tiroid metabolizmasında kullanıldıktan sonra iyot türevleri halinde idrarla atılır.

 HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Selenyumun yüksek dozlarda toksik etkisi dikkate alınarak doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır. Gebelikte kullanımı : Önerilen dozlarda kullanıldığında içerdiği etkin maddeler yönünden gebe hayvanlarda kullanılması güvenlidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İzmineral maddelerin diğer organik maddelere bağlanma eğilimi nedeniyle diğer ilaçlarla birlikte verilmemesi önerilir.
Diğer ilaçların verildiği enjeksiyon sahasından verilmemelidir. Uygulama yapılmamış başka bir enjeksiyon sahası seçilmelidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Diğer ilaçlarla birlikte karıştırılması halinde ,

Diğer ilaçların verildiği aynı enjeksiyon sahasından verilmesi halinde Kas içine verilmesi halinde

Temiz olmayan veya kullanılmış ilaç kalıntıları bulunan enjektörle verilmesi halinde doku reaksiyonları gözlenebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

Aşırı doz halinde iyot veya bakır toksisitesine bağlı gözyaşı artışı, burun akıntısı, iştahsızlık ve diare gözlenebilir.Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler normale döner.

İleri hallerde atropin ile müdahale edilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s ) :Sığır ve koyunlarda et ve süt için 0 gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Kasiçi uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız
Çocukların ulaşamayacağı yerde gıda madelerinden uzakta bulundurunuz.

RAF ÖMRÜ ve MUHAFAZA ŞARTLARI

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.
Oda sıcaklığında (15 - 25 °C) ve ışıktan korunarak saklanır

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 20-50-100- 250 ml.lik koyu renkli cam flakonlarda arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.