Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İl Samsun
Kuruluş Yılı
Telefon 0 (362) 312 1919
Fax 0 (362) 457 6091
E-Posta
Web Sitesi http://veteriner.omu.edu.tr
Adres