ACTİONS
Etken Maddeler Seftiofur Sodyum (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Atmaca
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bileşimi: ml de 50 mg seftiofur hidroklorid içerir.

Endikasyonları: Seftiofura duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonlar:

Sığırlarda: Pasteurella haemolytica(Mannheimia spp.),Pasteurella multocida ve Haeomphilus somnus ile ilişkili bakteriyel solunum yolları enfeksiyonları, Fusobacterium necrophorum ve Bacterioides melaninpgenicus (Porphyromonas assaccharolytica) ile ilişkili akut interdijital nekrobasilloz (panarisyum,çatal çürüğü), E.coli, Arcanabacterium progenes ve Fusobacterium necrophorum la ilişkili seftiofura duyarlı doğum sonrası 10. günden sonra görülen akut puerperal metritislerin tedavisinde kullanılır

Kontraendikasyonları: Önceden seftiofura ve diğer beta laktam antibiyotiklere duyarlılığı tespit edilen hayvanlara uygulanmamalıdır. Seftiofura ve diğer beta laktam antibiyotiklere dirençli olduğu bilinen enfeksiyonlarda kullanmayınız.

Damar içi uygulamayınız.

Özel kullanım uyarıları: Kullanmadan önce çalkalayınız. Allerjik reaksiyon durumlarında ilaç kullanımı durdurulmalıdır. Ürünün uygunsuz kullanımı sefalosporinlere karşı direnç gelişimine sebep olabilir.Ürünün kullanımında duyarlılık testi yapılmalı ve genel ve lokal antimikrobiyel kullanım yasalarına dikkat edilmelidir.

Ürünü hayvanlara uygulayacak kişiler için özel uyarılar: Penisilinler ve sefalosporinlar enjeksiyon sonrası, soluma ,yutma ve cilt teması sonrası hipersensivite oluşturabilir(allerji). Penisilin allerjisi sefalosporinlere karşılıklı çapraz reaksiyona sebep olabilir. Bu maddelere karşı gelişecek allerjik reaksyonlar ciddi olgulara sebebiyet verebilir.Bu ürüne hassasiyeti olanların uygulama esnasında dikkatli olmaları ve ilaçla herhangi bir şekilde temas yada hatalı enjeksiyon sonucu cilt kızarıklığı,agiz ve yüz bölgesinde şişkinlik ve solunum güçlüğü yaşayanların acil hekime başvurmaları gerekmektedir.

Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 24 ay(2 yıl)dır.Açılan ürünler 28 gün içerisinde tüketilmelidir

Saklama koşulları: Bu ürün herhangi bir saklama koşulu gerektirmez. Ticari takdim şekli: 100 ve 250 ml lik ambalajlarda tüketime sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.