ACTİPEN
Etken Maddeler Benzil Penisilin Potasyum | Benzil Penisilin Prokain | Streptomisin Sülfat
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar At | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Alke
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Actipen Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu ve Çözücüsü
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BILESIMI:
Actipen, toz flakonunda, 400.000 I.U. Penisilin G potasyum, 1.200.000 I.U. Penisilin G prokain, 2 g. Streptomisin baz’a eşdeğer Streptomisin sülfat ile çözücü flakonunda 10 ml steril enjeksiyonluk distile su içerir. Toz ile 10 ml çözücü karıştırıldığında 12 ml’lik homojen beyaz renkte bir süspansiyon elde edilir ve beher ml’sinde; yaklaşık 33.000 IU penisilin G, 100.000 IU penisilin G prokain ile 166 mg streptomisin baza eşdeğer streptomisin sülfat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Actipen, kanda etkisini hemen gösteren kristalize benzil penisilin potasyum ve etkinin devamını sağlayan prokain penisilin ile streptomisinin oluşturduğu kas içi enjeksiyon için hazırlanmış kombine bir müstahzardır. Penisilinler bakterilerde hücre duvarı sentezini engellemek, streptomisin ise bakterilerin ribozomlarında protein sentezini inhibe etmek suretiyle etki gösterir. Etki spektrumunda başlıca, Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp. ve Salmonella sp. bulunur. Prokain penisilin, kas içi uygulamadan kısa süre sonra absorbe olup, etkisini göstermeye başlar 2-3 saat içinde pik konsantrasyona ulaşır. Etkili konsantrasyonu 24 saat devam eder. Penisilin G potasyum kas içine uygulamadan sonra hızla emilir, 15-20 dakika sonra en yüksek kan yoğunluğuna ulaşır. Absorbsiyondan sonra kana geçen penisilinler kısmen serbest ve kısmen de serum proteinlerine bağlanırlar ve büyük oranda böbrekler yoluyla atılırlar. Streptomisin, kas içi uygulamadan sonra 60 – 90 dakika içinde etkili konsantrasyona ulaşır ve hızla dokulara dağılır. %30 – 35 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Özellikle böbrek, iskelet kasları, akciğer ve karaciğerde birikir. Vücuttan değişmemiş halde glomeruler filtrasyon yoluyla böbrekler yoluyla atılır.
Penisilin ve streptomisinin fötal membranları geçme ve akut apselere penetre olma özelliği vardır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Actipen, Sığır, at, koyun, köpeklerde duyarlı bakterilerden ileri gelen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır;
– Bronkopnömoni vb. solunum sistemi enfeksiyonlarında,
– Özellikle E. coli ve Salmonella sp. tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarında
– Ürogenital sistem enfeksiyonlarında
– Septisemilerde
– Duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekunder enfeksiyonlarda
– Ayak çürüğü ve piyeten gibi ayak enfeksiyonlarında
– Abse ve Actinomycosis gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.
– Mastitis ve metritisde local tedaviye destek olarak uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Actipen, Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Hayvan Canlı Ağırlık Doz
Sığır, At, Dana, Buzağı, Tay 100 kg 3 ml
Koyun 50 kg 1.5 ml
Kuzu 15 kg 0.5 ml
Köpek 10kg 0.3 ml
Çözücü ile toz cam şişe karıştırıldıktan sonra 12 ml’lik bir süspansiyon elde edilir. Pratik dozu 30 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Hazırlanmış olan süspansiyon; bekletilmeden ve damara kaçırılmadan kas içine enjekte edilir. Uygulamaya 24 saat ara ile en az 3 gün devam edilmelidir. Uygulanacak miktar; hayvanın türüne, canlı ağırlığına, hastalığın şiddetine bağlı olarak ayarlanır. Uygulama esnasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyunuz. Özellikle atlarda olmak üzere tüm türlerde aynı bölgeye tekrarlayan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Actipen. Penisiline duyarlı hayvanlarda, alerjik reaksiyonlar, deri lezyonları, ürtiker, akciğer ve larenks ödemi, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, vazomotor merkezi felci, komaya varan alerjik yan etkiler, hatta şok ile ölüm görülebilir. Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda nefrotoksik ve nörotoksik etkiler ortaya çıkabilir. Atlarda yüksek konsantrasyonlu antibiyotik kombinasyonları enjeksiyon bölgesinde doku reaksiyonlarına yol açabilir. Bu nedenle ürün birden fazla bölgeye derin kas içi (I.M.) olarak uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Actipen, Antipiretik ve antiromatizmal ilaçlarla (özellikle fenilbutazon ve salisilatlar) birlikte kullanıldığında penisilinin böbrekten atımı yavaşlayabilir. Bakterisit etki gösteren penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle (tetrasiklin, sülfonamid) kombine edilmemelidir. Bu durumda penisilinin bakterisit etkisi baskılanabilir. Streptomisin muhtemel toksik etkilerinden dolayı, nefrotoksik, ototoksik ve nörotoksik olduğu bilinen ve/veya streptomisinin bu etkilerini arttırabilecek diğer ilaçlar ile (diğer aminoglikozitler, furosemid, sülfonamidler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler vs) birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca yüksek dozlarda olmak üzere, penisilinstreptomisin kombinasyonlarının genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanmış hayvanlarda kullanılması blokaj etkiyi arttırabileceğinden ölümlere neden olabileceği de unutulmamalıdır. 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Önerilen doz ve sürelerden fazla kullanıldığında ortaya çıkan sağırlık kalıcıdır, tedavi edilemez. Hassasiyete bağlı yan etkilerin ortaya çıkması halinde ilaç tevdavisi, ne hemen son verilmeli ve ortaya çıkan klinik tabloya göre kalp ve solunum analeptikleri, antihistaminikler, kortikosteroidler ve adrenalin ile sağıtıma başlanmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntılarının Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlacın kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan ve penisilin ile sefalosporinlere alerjik olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanımı: Streptomisinin fötusa olabilecek nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etkilerinden dolayı gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR
Actipen Penisilinler ve sefalosporinlerin enjeksiyon, inhalasyon, sindirim ve temas yoluyla duyarlı bireylere bulaşması allerjik reaksiyonlara (hipersensitizasyon) neden olabilir. Bu maddelere bağlı allerjik reaksiyonlar bazen ciddi sağlık problemi yaratabilir. Bu nedenle;
• Penisilin ve sefalosporin allerjisi olduğu bilinen bireyler bu grup ilaçları uygulamamalıdırlar.
• Kullanım esnasında ilaç ile temas etmemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Eğer ilaç ile temas sonucu deride kızarıklık gibi allerji semptomları ortaya çıkarsa, bir doktor ile temas edilmelidir. Yüzde, dudaklarda ve gözde şişkinlikler ve güç solunum daha ciddi semptomlardır ve acil müdaheleyi gerektirirler.
• Eğer kaza ile göze temas ederse, göz su ile 15 dakika yıkanmalıdır. 

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Diğer penisilinlerde olduğu gibi hamster, tavşan ve kobay gibi küçük otcul hayvanlarda, kaz ve ördek gibi perde ayaklılarda kullanılmamalıdır. Kediler diğer türlere oranla dihidrostreptomisine çok daha duyarlıdırlar. Bu nedenle dihidrostreptomisin içeren müstahzarlar kedilerde kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25°C’nin altında, dondurmadan, ışıktan koruyarak saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Ürün
sulandırıldıktan sonra buzdolabında (+2-8oC’de) bir hafta bekletilebilir.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutu içinde 4.5 g’lık toz içeren renksiz flakon + 10 ml. steril enjeksiyonluk su içeren renksiz cam flakon şeklinde arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. VHR

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.