ACTİVATE
Etken Maddeler Bakır Glukonat | Çinko | Manganez | Sodyum Selenit
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Keçi | Koyun | Oğlak | Sığır | Tay
Firma Alke
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

 

Activate Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Mineral

BİLEŞİMİ:

Activate Enjeksiyonluk Çözelti; her ml’sinde içeren 2.5 mg bakıra denk bakır glukonat, 1.25 mg sodyum selenit, 5 mg manganeze denk manganez glukonat ve 5 mg çinkoya denk çinko glukonat içeren mavimtrak, steril, enjeksiyonluk çözeltidir..

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Activate Enjeksiyonluk Çözelti; evcil hayvanlarda iz mineral madde gereksinimlerini dengeli bir şekilde karşılanması, eksikliklerinin giderilmesi, böyle olgulardan kaynaklanan metabolik hastalılarının sağaltımı ve yüksek verime yönelik mineral desteğin sağlanması amacıyla hazırlanmış olan organik mineral şelat kombinasyonudur.

Activate Enjeksiyonluk Çözelti’deki bakır, manganez, çinko ve selenyum iz elementleri; hormon, enzim, vitamin ve diğer fonksiyonel proteinler gibi biyolojik olarak önemli maddelerin etkilerinin aktivasyonu için gerekli olan kritik ko-enzimlerdir. Herhangi bir yetersizlik, hücrelerin metabolizmasında spesifik veya spesifik olmayan bozukluklara yol açar. Çinko; sağlıklı deri, tüy ve tırnak durumu, üreme fonksiyonları, kemik ve kıkırdak gelişimi, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması, enzim ve bağışıklık sistemi için gerekli esansiyel bir mineraldir. DNA sentezinde de yaşamsal bir rol oynar. Çinko yetmezliği olan hayvanlarda yem tüketiminde azalma, büyüme oranında düşüş, gelişme geriliği, anormal östrus davranışı, testis büyüklüğünde azalma, spermatogenezde bozukluk ve ikincil cinsiyet organlarının gelişimi ve fertilitede azalma, enfeksiyonlara dirençte düşüş, bağışıklık cevabında belirgin şekilde baskılanma ile deri ve tüylerde patolojik değişiklikler, parakeratoz görülür. Çinko, normal hücre bölünmesinde, protein sentezinde ve genital fonksiyonlarda enzimatik reaksiyonlara katılarak görev alır. Çinko desteği hayvanlarda yaraların daha çabuk iyileşmesine ve bağışıklığın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle ayaklarda ve tırnaklarda görülen bozuklukların azalmasında çinko verilmesinin önemi vardır. Dolaşıma geçen çinko tüm vücuda yayılır ve kas, kıl, yün, erkek üreme organı sıvıları ve pankreas salgısında yüksek yoğunluklarda bulunur. Metabolize olan çinko tuzları çoğunlukla deri, tırnak ve kıllar yoluyla atılır. Selenyum; hücre yapısında ve membranlarda koruyucu görevi olan glutathione peroksidaz enziminin yapısında bulunur. Selenyum eksikliği halinde bu koruma ortadan kalkar ve öncelikle kas lifleri fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Enjeksiyondan yaklaşık 2-4 saat sonra tüm vücuda yayılan selenyumun 3 gün süren yarı ömrü 2-3 gün arayla tekrarlanan dozlarda 8-10 güne çıkabilir ve büyük ölçüde vücuttan idrarla atılır. Bakır; organizmanın birçok enzimatik faaliyetinde koenzim olarak veya aktivatör halinde rol alan bir elementtir. Enerji ve protein metabolizmasındaki aktivasyonu hemoglobin, keratin, melanin, serobrosit myelin ve kemik matrikslerinin oluşumunda önemlidir. Dolaşıma geçen bakır karaciğer tarafından tutulur ve bazı doku proteinlerine bağlanır. Plazmada bulunan bakırın çoğu seruloplazmin diye bilinen bir alfa-globulin oksidaz şeklindedir. Uygulamadan 4 saat sonra en yüksek plasma seviyelerine çıkan bakır ruminantlarda daha çok karaciğerde yoğunlaşır ve safra yolu ile atılır. Manganez; glikoziltransferaz enziminin sentezlenmesinde zorunlu bir iz elementtir. Bu enzim mukopolisakkarit kondroidin sülfatın oluşumuna katılmaktadır. Böylece kıkırdak dokunun dolayısıyla kemik dokunun oluşumuna katılır. Ayrıca manganez pirüvik karboksilaz ve bir çok enzimin yapısına ko-enzim olarak katılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:

Activate Enjeksiyonluk Çözelti sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlak, at ve taylarda çinko, bakır, selenyum ve manganez eksikliğinden meydana gelen bozukluklarda kullanılır. Dişilerde karşılaşılan güç döl tutma vakalarında ve döl tutma oranlarının artırılması amacıyla, gebelik döneminde yavrunun normal gelişiminin sağlanması amacıyla, embryonal ölümlerin ve abortusların önlenmesinde, erkeklerde sterilite vakalarında, hayvanlarda sık karşılaşılan nakil stresi hastalığında ve çeşitli stres şartlarında, immun sistemin güçlendirilmesinde, myozis vakalarının sağaltımında, myoglobinemi ve myoglobinüri olaylarının sağaltımlarında, atlarda karşılaşılan paralitik myoglobinüri (azotüri) hastalığının tedavisinde, zaafiyet durumları ve hastalıkların nekahat dönemlerinde, genç hayvanlarda karşılaşılan gelişme bozuklukları ile iş ve spor hayvanlarının fizik güçlerinin artırılmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, hedef hayvan türlerinde

Activate Enjeksiyonluk Çözelti; Sığır, koyun ve keçilerde boyun bölgesinden kas içi yolla uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, hedef hayvan türlerinde Activate Enjeksiyonluk Çözelti’nin bakır, çinko, selenyum ve manganez eksikliğinde pratik sağıtıcı dozu 40 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Activate Enjeksiyonluk Çözelti; koruyucu amaçla aşağıdaki tabloda belirtildiği dönemlerde ve dozlarda kullanılması tavsiye edilir.

Bir uygulama yerine sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 4 ml’den fazla uygulanmamalıdır.

Daha yüksek dozlar bölünerek uygulanmalıdır.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER /UYARILAR:

Selenyuma aşırı duyarlılık nedeniyle, sürüde önce birkaç kuzuya ön deneme yapılıp gözlem sonucuna göre genel sürü uygulamasına geçilmelidir. Duyarlı hayvanlarda yarım doz kullanılır. 2 gün sonra doz yenilenir.

Gebelikte Kullanım:Gebelikte kullanımı güvenlidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:

Sığırlarda nadiren hipersensitivite reaksiyonu görülebilir. Bu durumda semptomatik tedavi uygulanır. Enjeksiyon bölgesinde geçici bir irritasyon ve şişlik oluşabilir. Oluşan şişlik 1-2 gün içinde kendiliğinden iyileşir. İlacı uygularken standart aseptik şartlara uyulmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kükürt verilmesi selenyum eksikliğinin klinik belirtilerini arttırır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER ve ANTİDOT

Yanlışlıkla 8-10 kat ya da daha fazla verilmesi toksikasyona sebep olabilir. Tavsiye edilenden çok yüksek dozlarda uygulandığında veya nadiren duyarlı hayvanlarda; solunum sayısında artış, solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve kollaps gözlenebilir. Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomlara göre sağaltım yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben et ve süt için sıfır ( 0 ) gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 250C yi aşmayan oda ısısında (15-250C) muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50, 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda, karton kutuda piyasaya sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.