ADESOL AD3E
Etken Maddeler Vitamin A | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Keçi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tay
Firma Topkim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

ADESOL AD3E hayvanların dışardan almak zorunda oldukları A, D ve E vitaminlerini ihtiva eden dengeli bir kombinasyondur .

A vitamini epitel dokuların ve kemik-kıkırdak dokuların normal yapılarınm korunması ve onarımında, görme purpuru oluşumu ve görme işlevinde, dölerme fonksiyonlarında çok önemli görevlere sahiptir. Noksanlığı halinde, damızlık hayvanlarda gayrimuntazam kızgınlık, döl tutmama, kısırlık, yavru atma gibi dölerme bozuklukları ve ölü doğum, hidrosefalus-serebellar hipoplazi sendromu gibi kongenital hastalıklar artış gösterir. Enfeksiyonlara ve streslere karşı mukoza direnci düşer. Gece körlüğünden tam körlüğe kadar çeşitli görme bozuklukları ve göz lezyonlan oluşur. Gelişme duraksar, verimlilik düşer.

D vitamini vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmasını ve biyolojik kullanımım düzenleyen faktörlerden biridir. İskeletin gelişimi ve mineralizasyonunu sağlar. Eksikliği halinde iskelet dokuların gelişimi ve mineralizasyon (kemikleşme) bozulur. Raşitizm, osteoarthroz, osteodistrofi ve osteomalasi gibi kemik ve eklem hastalıkları ve iskelet deformasyonları ortaya çıkar. E vitamini biyolojik antioksidandır. Selenyum ile birlikte metabolik peroksidasyonlan önler. Lipidleri korur; hücrelerin normal yapılanımı ve normal permeabilitesinin ve hücre direncinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, prostaglandinlerin sentezi, trombosit kümelenmelerinin önlenmesi, fagosit hücreleri koruma, A vitaminini koruma gibi fonksiyonları da vardır. A, D3 ve E vitaminleri kas içi uygulamada yavaş ve düzenli şekilde emilerek yüksek düzeyde biyoyararlanım sağlanır. İhtiyaç fazlası vitaminler karaciğerde (A ve D3), yağ dokularında (E vitamini), diğer dokularda (D3 vitamini) depolanır. Karaciğerdeki rezervler vücudun ihtiyaç durumuna göre kana geçmek suretiyle birkaç aya kadar etkinliklerini sürdürür.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Döl verimini artırmak ve sağlıklı yavru elde etmek için yapılacak uygulamalarda tohumlamadan 8 hafta önce ve 3 hafta önce olmak üzere, iki enjeksiyon yapılması tavsiye edilir. Hedef türler için özel uyar bildirilmemiştir.

Gebelikte Kullanım : Gebe hayvanlarda kullanılmasının sakıncası yoktur. Gebeliğin özellikle son üçte birinde artan vitamin ihtiyacının karşılanmasını ve kolostrumda yeteri miktarda A vitamini birikimini garantiye alabilmek için bu dönemde gebe hayvanlara bir defa veya 5-6 hafta aralıklarla birkaç defa Adesol uygulanması tavsiye olunur.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Bazı hayvanlarda enjeksiyon bölgesinde geçici süre lokal yangı oluşabilir. Enjeksiyon sırasında asepsi ve antisepsiye uyulmaması halinde anaerop bakterilerden ileri gelen Gazlı Gangren gibi ciddi septik yangılar da oluşabilir. Enfektif yangı oluşumu farkedildiği takdirde hemen veteriner hekime başvurulması, en az 3 gün süre ile parenteral antibiyotik (tercihen penisilin + streptomycin) uygulaması tavsiye olunur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER, ANTİDOT

Tavsiye edilen dozlara ve uygulama aralıklarına göre uygulama yapıldığı takdirde doz aşımı riski yoktur. Çünkü, vücudun normal ihtiyacının 4-10 katına kadar (ruminantlarda 15-30 katına kadar) dozlar zararsızdır. A vitamini aşırı şekilde kullanılır ise hipervitaminozise yol açabilir. A vitamini fazlalığı, büyümenin duraksaması, osteodistrofi, kolay kmlabilirlik, kıkırdak matriksi tahribatı gibi iskelet bozukluklarına ve karaciğerde yağ dejenerasyonuna; D3 vitamini fazlalığı, kan kalsiyum seviyesi artışı, böbrekler ve yumuşak dokularda kireçlenme, kemik erimesi, iştihasızlık ve kalpte fonksiyonel bozukluklara sebebiyet verebilir. Doz aşımı durumunda uygulamaya ara verilir. E vitamini fazlalığının herhangi bir zararı yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et ve süt için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

KONTRAENDİKASYONU

Bilinen bir kontraendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Sadece kas içi kullanıma mahsustur.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

30 °C nin altında, oda ısısında, kutusu içinde muhafaza ediniz. Işıktan koruyunuz. Raf Ömrü : İmal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Bir kısmı enjektörle alındıktan sonra şişede arta kalan ilaç, asepsi antisepsi koşullarına uyulmak ve kendi ambalajı içinde buzdolabında muhafaza edilmek koşulu ile ilk kullanıldığı tarihten itibaren 3 hafta etkinliğini korur.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20,50 ve 100 mi. çözelti ihtiva eden bal rengi cam flakonlarda satışa sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.