AİNİL
Etken Maddeler Ketoprofen
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma General
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Ainil

Enjeksiyonluk Çözelti/ Non-steroid antienflamatuar, analjezik

Sadece hayvan sağlığında kulla nılır.

BİLEŞİMİ
Berrak, steril ve homojen bir çözelti olan Ainil'in 1  ml'si 100. 00  mg ketoprofen  (2-(fenil-3-benzill propiyonik asit l içermektedir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
Sığır ve atlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına, meme ödemine, akut mastitise, kas-iskelet sistemi yangılarına bağlı olarak şekillenen inflamasyonun, ağrının ve ateşin giderilmesinde ve puerperal parezislerin tedavisine destek olarak uygulanır. Atlarda ise osteoartiküler ve kas iskelet sistemi inflamasyonlarının tedavisinde, özellikle travmatik kökenli t opallıklar da, artritis, artrozis, artiküler travmalar (burkulmalar, sinovitisl,  fraktürler,  tendinitis,   ayakla  ilgili  durumlarda   (pododermatitis,  tırnak  hastalıkları) antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik olarak uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Genel farmakolojik doz atlar için 2. 2 mg/kg c. a sığırlar içinse 3 mg/kg c. a dır.

Sığır

3 ml/100 kg ca 1-3 gün boyunca IM-IV

At 

1 ml /45 kg ca. semptomatik kolik tedavisinde 3-5 gün boyunca IV

1 ml /45 kg ca. kas iskelet sistemi hastalıklarında 3-5 gün boyunca IV

GEBELİKTE KULLANIM
Atlarda gebelik ve fertilite üzerine etkileri açıklığa kavuşmadığından, gebe kısraklara uygulanması risklidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI HAKKINDA
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k. a. s) ; son ilaç uygulamasını takiben kas içi uygulama yapılmışsa 4 gün, damar içi uygulama yapılmışsa 1 gün geçmeden ,  sığırlar kesime sevk edilmemelidirler.  Süt  için kalıntı arınma süresi O gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Ainil 50 mi ve 100 ml'lik amber renkli Tip I hidrolitik flakonlarda sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.