AKARSİD
Etken Maddeler Silika
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Haricen Toz
Hayvanlar Hindi | Tavuk | Tavuk (Et) | Tavuk (Yumurta)
Firma Mistav
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ
Silika bazlı silis katmanlarından elde edilen doğal mineral maddelerin kombinasyonudur.
 
ETKİ ŞEKLİ Bileşiminde bulunan doğal mineraller, mikroskop altında görülebilecek sivri çıkıntılara sahiptir. Bu sivri ve keskin uzantıları ile sert kabuklu pire ve bitlerde balmumu tabakası ile kaplı kitin (kütikül) tabakasında çizik ve yırtıklara neden olarak içeri nüfuz eder ve kitin tabakasını eritir.
 
ENDİKASYONLARI
Kırmızı Tavuk Bitleri, uyuzlar, akarlar ve sert kabuklu tüm Artropodlar’a karşı etkilidir.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Akarsid tüm kanatlı türleri için kullanılabilir. Fakat uzun dönemli yetiştirmelerde; damızlık ve yumurtacılarda akar sorununun daha fazla olmasından ötürü yaygın kullanılmaktadır.

Kümeslerde: Ciddi bir enfestasyon yoksa, 20 g/ m² zemine serpilerek, Ciddi enfestasyon olgularında 30 g/ m² zemine serpilerek

Kafeslerde: Hayvan başına 5-7 gr olacak şekilde hesaplanarak yumurta toplama konveyörlerine dökülür.

Nakil araçlarında: 10 g/ m² dozunda serpilerek

Hammadde ve yem silolarında: Hammadde ve yem silolarındaki akarlara karşı da etki gösterir. Kullanımı sırasında hammadde ve yem silolarının ara sıra havalandırılması AKARSİD’in etkinliğini artırır.
 
Hammadde ve yem silolarında ;
Koruma amaçlı olarak 3 kg / 1 ton yem.
Enfestasyon olması halinde, 5 kg / 1 ton yem şeklinde kullanılır.
Koruma amaçlı olarak hammadde ve yem silolarının en üst seviyesi üzerine yaklaşık 30 cm’lik kısmı kaplayacak şekilde konulur.
 
ETKİ SÜRESİ: 3 gün içerisinde Akarsid ile temas eden tüm akarları öldürür. 6 hafta sonra uygulamanın tekrarı gerekebilir. Uygulanan zeminin dışkı ve tüy ile kaplanması halinde tekrara ihtiyaç şekillenir.
 
AMBALAJ ŞEKLİ: 500 gr. – 10 kg.
 
MUHAFAZA ŞEKLİ: Kuru yerlerde muhafaza ediniz, nemden uzak tutunuz. Nemli ortamlarda etkinliğini kaybetmektedir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.