AMOXICILLIN BIOVETA 150
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Domuz | Köpek | Sığır
Firma Bioveta
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİM

1 ml enjeksiyon çözeltisi içeriği Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg

HEDEF TÜRLER

Sığır, Domuzlar, Köpekler.

ENDİKASYONLAR

Sığırlar, domuzlar and köpeklerde amoksisiline hassas mikropların yol açtığı hastalıkların tedavisinde. Özellikle local, gastrointestinal, solunum ve urogenital enfeksiyonlar sözkonusu olduğunda. Amoksisilinin antibakteriyel kapsamı içerisinde pekçok mikrop yer almaktadır: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (penisilinaz üretmeyen), Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Shigella spp., Clostridium spp., Fusobacterium necrophorum, Erysipelothrix rhusiopthiae, Listeria monocytogenes (MIC 10 μg/ml), Streptococcus faecalis, Salmonella spp., E. coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris (MIC 10 μg/ml). Diğer taraftan penisilinaz üreten suşlar – Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas ve Proteus dirençlidir.

DOZAJ

Genel doz günlük 10mg of amoksisilin / 1 kg vücut ağırlığı (günde 1 ml / 15 kg vücut ağırlığı)

Uygulama yöntemi intramüsküler

ARINMA SÜRESİS

Et:

Sığır: 15 gün.

Domuzlar: 42 gün.

Süt : 72 saat.

RAF ÖMRÜ

Raf ömrü 2 yıl, paketin ilk açılmasından sonra : 28 gün.

SAKLAMA

25 °C altında saklayın. Işıktan koruyun. Kuru bir yerde saklayın.

PAKETLEME

50 ml, 100 ml, 250 ml ve 500 ml cam şişe veya plastik HDPE şişelerde.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.