AMOXİNJECT % 15
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Kedi | Köpek | Sığır | Tay
Firma Aydın
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bileşimi:
Amoxinject %15 Enjeksiyonluk çözelti , beyaz açık krem arası kokusuz akışkan bir homajen çözelti olup her ml süspansüyon 150 mg amoksisiline eş deger 172.2 mg amoksisilin trihitrat içerir.

Kullanım Yerleri / Endikasyonlar
Amoxinject enjeksiyonluk süspansiyon sığır , kedi ,köpek, tay ve atlarda amoksisiline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solumun, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları deri ve yumsak doku enfeksiyonları yaralar abseler gibi sistemik ve lokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu :
Farmakolajik doz : 7 mg/kg canlı agırlıga günde 1 defa kas içine
Pratik doz : sıgır ,at 150 kg canlı agırlıga 7ml kas içine vya deri altına günde 1 defa
: dana, tay 40 kg canlı agırlıga 2 ml kas içine veya deri altına günde 1 defa
: koyun 20 kg canlı agırlıga 1 ml kas içine veya deri altına günde 1 defa
: kedi , köpek 2 kg canlı agırlıga 0.1 ml kas içine veya deri altına günde 1defa
Uygulama süresi 3-5 gün
Kullanmadıan önce çalkalanarak , süspansiyon homojen hale getirilmelidir

Kontrendikasyonları:
Penisilin ve sefalosporinlere elerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma süresi:
Kas içi enjeksiyonlarda et : 20 gün süt 4 : gün 

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü :
İmal tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır 4°C -25° arasında ve güneş işıgından korunarak muhafaza edilmelidir. Açıldıktan sonra + 4°C de 1 ay süreyle etkinligini korur.

En Önemli Özellikleri :
Amoxinject %15 kanda bakterileri öldürme düzeyine hızla yükselir.
Akut mastitislerde başarı ile kullanılınır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.