AMOXYCURE
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Hindi | Tavuk (Et)
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

AMOXYCURE
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BILEŞIMI

Beyaz-krem homojen tozun her gramı 800 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

AMOXYCURE Oral Toz özellikle kanatlılarda amoksisiline duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlarda Bakterisidal etkili , aminopenisilin grubundan bir semisentetik penisilindir. Bakteri hücre duvarında mukopeptit sentezini engelleyerek etki gösterir. Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir.

Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp'leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus), Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteuralla sp.,

Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır; Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigenitalis, Serpulina sp. Campylobacter sp., Enterococci, Rhodococcus equi, Enterobacteriaceae'da direnç gelişimi yaygındır.

Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Yersinia enterocolitica.

Beta laktamazların varlığında , özellikle dirençli , penisilinaz üreten Staphylococcus varlığında etkisi görülmez.

Amoksisilin sindirim kanalından çabuk emilir ve gastrik sıvıda stabil kalır. Oral uygulamadan 1-2 saat sonra maksimum serum konsantrasyonları elde edilir.Serobrospinal sıvı dışında dokulara kolayca dağılır Proteinlere bağlanması zayıf olan amoksisilin normal renal fonksiyonu olan hayvanlarda 0.7-1 saat lik bir yarılanma ömrüne sahiptir.Temel olarak böbrekler safra ve feçes ile atılır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette ama sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörotik ödem gibi) görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenikoller ve tetrasiklinler gibi bakteriostatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Verilen dozun ve sürenin uzamasına bağlı olarak neurotoksik ve nefrotoksik etkiler oluşabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve sefalosporinlere alerjisi olan hayvanlarda kontrendikedir.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Penısılın ve sefalosporınlere duyarlı olduğu bılınen kışıler ılaca hıçbır şekılde temas etmemelıdırler. Duyarlı kışılerın ılaca ağız, derı veya ınhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şışme, nefes almada zorluk gıbı belırtılerın meydana gelmesı helınde acıl tıbbı müdahale gerekır. Bu durumda ılaç ve etıketı ıle bırlıkte doktora başvurulmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 C ) güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Tavşan, kobay, hamster gibi küçük kemirgenlerde, kaz, ördek gibi perde ayaklılarda ve ergin atlarda Kontrendikedir.

TICARI TAKDIM ŞEKLI

100 gramlık beyaz polietilen şişeler karton kutuda ve 1 kg.lık beyaz polietilen kovalarda kutusuz olarak arzedilir.

PROSPEKTUS ONAY TARIHI: 30.12.04

TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI RUHSAT TARIHI VE NO: 19.02.2002 - 11/1015

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.