AMPROMED
Etken Maddeler Amprolyum | Vitamin K (Fitonadion)
Farmasötik Grup Antikoksidiyal
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Tavuk
Firma Medicavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Bileşimi:
%24 Amprolyum + Vitamin K3 Veteriner Antikoksidiyal

Farmakolojik Özellikleri:
Ampromed Oral Çözelti’nin etkin maddesini teşkil eden Amprolyum; başlıca birinci nesil şizontlar üzerinde etkilidir, böylece merozoitlerin gelişmesini engeller. İlacın gametositler (eşeyli dönem) ve sporozoitler üzerinde de etkisi vardır.

Amprolyum, Tiaminle (Vitamin B1) yarışmalı şekilde koksidilerin gelişmesini engelleyen veya durduran bir maddedir. Bu sebeple, yemde fazla miktarda Tiamin bulunması ilacın etkisini zayıflatır ve hatta tümüyle engelleyebilir. Yani etkisi, parazit metabolizmasındaki Tiamin’in taklit edilmesi esasına dayanır.Bu iki bileşik arasında yapısal yönden çok yakın bir benzerlik bulunduğundan, yüksek yoğunluklarda bulunan Amprolyum; Tiamin’in, parazit koksidilerce kullanılmasını engeller. Böylece konakçıdan daha yüksek boyutlarda Tiamin gereksinmesi olan parazit koksidilerde şiddetli bir yetersizlik baş gösterir. Sonuçta gelişme ve çoğalmaları inhibe edilen parazitler, konakçı vücudunun savunma mekanizmaları tarafından yok edilirler. Yüksek yoğunluklarda Tiamin’in varlığında, Amprolyum’un koksidiler üzerindeki etkisi ortadan kalkar. Bu nedenle kanatlı rasyonlarında bulunan Tiamin’in, Amprolyum ile antagonizması söz konusu olur. Amprolyum, oral yolla verildikten sonra özellikle bağırsak sisteminin enfekte bölümlerinde hızlı ve tam bir emilim gösterir. Emilen Amprolyum’un hemen hemen tamamı aktif şekilde başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.

K3 vitamini, karaciğerde protrombin sentezinin gerçekleştirilmesi ve kanın pıhtılaşması ile ilgili fonksiyonlardan sorumludur. Kanın pıhtılaşması ile ilgili yakın ilişkisi nedeniyle, koagülasyon vitamini, antihemorajik vitamin ve protrombin faktör adlarıyla da tanımlanmaktadır. Oral uygulamayı takiben sindirim kanalından emilen K3 vitamini direkt kan dolaşımına geçerek geniş ölçüde vücuda dağılır. Vücuttan idrar ve safra yoluyla atılır.

Endikasyonları:
Ampromed Oral Çözelti, tavuklarda Eimeria tenella ve E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti; hindilerde E.adenoides, E.melearidis, E.dispersa’dan kaynaklanan koksidiyozis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır.

Ambalaj: 100 ml, 1 Lt, 2.5 Lt, 5 Lt ve 10 Lt.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.