AMPROVİD
Etken Maddeler Amprolyum
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Tavuk
Firma Santavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ:

AMPROVİD Oral Çözelti, koyu sarı-açık kahverengi renkli berrak çözeltinin her ml’si 240 mg Amprolyum’a eşdeğer 271,1 mg AmprolyumHCl ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLARI:

AMPROVİD Oral Çözelti; broiler ve yumurtacı tavuklarda Eimeria türlerinden E. tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. maxima ve E. mivati’nin neden olduğu Koksidiyosis’insağatılması ve korunması amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:AMPROVİD Oral Çözelti hayvanların içme sularına 120-240 mg/litre dozunda katılarak, ağız yoluyla uygulanır.Pratik doz: 1 litre AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak, 5-7 gün süreyle uygulanır. Takip eden 7-14 gün boyunca 500 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak tedavinin devamı sağlanır. Tekrar eden enfeksiyonları önlemek için doz 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 250 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak 1-2 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı su verilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz polietilen şişe ve 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L’lik beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.