ARGİFORM
Etken Maddeler Arjinin | Fosfor | Kalsiyum | Kalsiyum Fosforil Kolin Klorür | Kolin | Vitamin B12 - Siyanokobalamin
Farmasötik Grup Aminoasit | Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Keçi | Kedi | Köpek | Koyun | Koyun (Besi) | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tay
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ARGİFORM
Enjeksiyonluk Çözelti
Amino Asit - Vitamin-Mineral

Bileşimi

Kırmızımsı renkli , berrak steril çözelti ; Beher 100 mlde 
Kalsiyum Fosforilkolin Klorit 5 g ( Kalsiyum %15 % , Fosfor %14 , Kolin % 58% )
Arginine HCl 5 g
Vitamin B12 5 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fosforilkolinklorit kırmızı kan hücreleri başta olmak üzere hemen bütün organlarda hücrelerin dış yüzey membranlarında bulunan bir fosfolipittir

Kalsiyumfosforikolin organizmada kalsiyum ve fosfor sağlamasının yanısıra karbonhidrat ve lipit metabolizmasının önemli bir bileşiği olan asetil kolin sentezinde rol oynar Asetilkolin ganglionlardan kaslara sinirsel iletimi sağlayan kritik bir metabolik unsurdur. Sinirsel iletimin hücre zarlarına ulaşması , metil grubu vericisi olması ve S-adenosilmetiyonin sentezinde yer alması organizmadaki başlıca görevleri arasındadır.

Inositol karbosiklik poliol olarak sınıflandırılan doğal bir bileşiktir. Vucutta çoğunlukla myo-inositol şeklinde bulunur ve karaciğer yağlanmasını önlemesi ile önemli bir görev alır. Besin maddelerinin enerjiye çevrilmesinde rolu vardır .

Arginine büyüme hormonunu aktive eden bir amino asittir . Hücre bölünmesinde , rejeneratif işlemlerde ve bağışıklık mekanizmasının desteklemesinde görev alır .

Ayrıca protein sentezinden kaynaklanan amonyağın vucuttan uzaklaştırılmasında ve hormonların salgılanmasında önem taşır.

Yaralanmaların iyileşme süresinin kısalmasında , hasarlı dokuların rejenerasyonunda ve kalp damar sisteminde basıncın düzenlenmesinde yarar sağlamaktadır.

Vitamin B12 organizmada önemli metabolik görevler almaktadır.Normal gelişme ve beslenme , kandaki hücrelerin şekillenmesi , epitel hücreleri dahil tüm hücrelerin gelişmesi ve çoğalması , sinir dokusunda myelin sentezi ve bütünlüğünün korunması ve bazı enzimlerin sentezinde ve folik asitin kullanılmasında fonksiyoneldir.

Vitamin B12 DNA nın şekillenmesinde önemli bir basamak olan riboz nükleotidlerinin deoksibiroz nukleotidlerine çevrilmesinde son derece önemlidir..Protein , karbonhidrat ve yağ metabolizmalarında yer alan bir bileşiktir.

Derialtı veya kasiçi verildikten sonra 1 saat içinde pik plazma yoğunluğuna ulaşır.Çeşitli proteinlere sıkıca bağlandığından vucuttan atılışı yavaştır.Bağlı VitaminB12 plazmadan karaciğere geçer ve burada depolanır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Önerilen kullanım şekli ve dozda herhangi bir istenmeyen / yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Oksidan,redüktör,ağır metal tuzları ile aynı çözelti içerisinde geçimsizlik gösterebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) Et ve süt için " 0 " ( sıfır ) gündür.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında belirgin bir klinik belirtiye rastlanmaz

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Bildirilmemiştir

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibasen 3 yıldır. Oda ısısında ( 15-25 °C ) saklanmalıdır. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boş ilaç şişeleri çevreye atılmamalı , yönetmeliklere göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 , 50 , 100 , 250 ve 500 ml'lik renksiz cam şişelerde arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.