ARMALOKS LA
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Buzağı | Dana | Düve | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Sığır
Firma Arma
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ
1 ml’de 150 mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Armaloks-LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, amoksisiline duyarlı bir çok Gram pozitif ve Gram negatif bakteriye karşı bakterisid etkili, geniş spektrumlu, uzun etkili bir formülasyondur. Amoksisilin, bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder.
Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir:
Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp’leri de içeren çoğu Gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S.canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S.uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı Gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus), Borrelia sp.,  Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp.
Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır; Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigenitalis, Serpulina sp., Campylobacter sp., Enterococci, Rhodococcus equi, Enterobacteriaceae’da direnç gelişimi yaygındır.
Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Yersinia enterocolitica.
Parenteral uygulamadan sonra çok hızlı emilerek 1-2 saat sonra kan serumunda pik seviyeye ulaşır. Hızlı bir şekilde hemen hemen tüm dokulara dağılım göstermesi yanında; özellikle akciğer, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. Serum proteinlerine düşük düzeyde bağlanır. Sağaltıma yanıt çok hızlıdır. Beyin omurilik sıvısına, beyin zarlarının yangılı olması halinde plazmadakinin % 10-60’ı oranında geçer. İdrar ve safra ile yüksek yoğunluklarda etkin olarak atılır. Enjeksiyon yerinde irritasyon yapmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50, 100 ve 250 ml’lik renksiz flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.