BAVET MELOKSİKAM X8
Etken Maddeler Meloksikam
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Sığır
Firma Bavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Ticari Takdim Şekli: 100 ml
Bileşimi: 40 mg meloxicam

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda: Uygun görülmesi durumunda, oral rehidrasyon terapisi veya antibiyotik tedavisi ile kombinasyon şeklinde, tek doz deri altı (sc) veya damar içi (iv) enjeksiyonla 0,5 mg/kg canlı ağırlık ( 1.25 ml/100 kg c.a.) dozunda uygulanır.

Atlarda: Tek doz damar içi (iv) enjeksiyonla 0.6 mg meloksikam/kg canlı ağırlık (1.5 ml/ 100 kg c.a) dozunda uygulanır.
Kullanım sırasında kontaminasyondan kaçınınız. Hedef hayvanlarda ürünün tek doz uygulanması yeterlidir.

KULLANIM SAHASI
 

Sığırlarda; akut solunum yolu enfeksiyonunun klinik bulgularını azaltmak için uygun antibiyotikle beraber kullanılır. Bir haftalıktan büyük buzağılar ve laktasyonda olmayan genç sığırlarda, ishal vakalarında ortaya çıkan klinik semptomları azaltmak için, oral rehidrasyon terapisi ile kombine şekilde kullanılır. Buzağılarda boynuz kesme operasyonu sonrası post-operatif ağrıyı giderme amaçlı kullanılır. Akut mastitis tedavisinde, antibiyotik tedavisi ile kombine şekilde uygulanır.

Atlarda; akut ve kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarında ağrının dindirilmesi, yangının hafifletilmesi amacıyla ve kolikle ilişkili ağrının giderilmesi amacıyla kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütü 5 gün (10 sağım) boyunca kullanılmamalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.