BETAMOX LA
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Kedi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Etkin
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Amoksisilin beta-laktam halkası içeren geniş spektrumlu yarı sentetik bir penisilindir. Bakterisid etkisini bakteri hücre duvarı biyosentezini inhibe ederek gösterir.
Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp'leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler(Strep.agalactiae, S.canis, S.zooepidemicus, S.dysagalactiae, S.suis, S.uberis,Bacillus anthracis,Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelohtrbc rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif aeroblar ( Haemophilus somnus), Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigeniitalis,Serpulina sp., Campylobacter sp., Enterococci,Rhodococcus equi'dir. Enterobacteriaceae'da direnç gelişimi yaygındır.
Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Yersinia enterocolitica ise amoksisiline dirençlidir. Beta laktamaz salgılayan bakterilere etkisizdir.
Parenteral yolla verildiğinde kan ve dokulara hızlı bir şekilde yayılır. Özellikle akciğer, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. İdrar ve dışkı ile etkin madde biçiminde atılır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafılaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette ama daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ür-tiker,ateş,anjionörotik ödem gibi) görülebilir. Anafılaksi oluşursa adrenalin, antihistaminik veya glikokortikoidler uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Probenecid, Amoksisilinin tubular sekresyonunu yavaşlatır; eliminasyon yarı ömrünü uzatır. Amoksisilin tetrasiklinler, sulfonamidler gibi bakteriostatik etkili antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Diüretikler amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından dolayı antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler.
Allopurinal gibi ürik asit sentezi inhibitörleri deri reaksiyonu oluşumu riskini arttırırlar.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Amoksisillin oldukça güvenli bir antibiyotiktir. Akut ve kronik toksisitesi düşüktür. Karsinojenik ve mutajenik etkisi bildirilmemiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar kas içi uygulamadan 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kalıntı arınma süresi kas içi uygulamalarda inekler için 10 sağım (S gün), koyunlar için 14 sağım (7 gün)'dür. Sütteki kalıntı'arınma süresinin uzun olması nedeniyle sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılması tavsiye edilmez. Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi 50 gün'dür.

KONTRENDİKASYONLAR
Damar içi ve trachea içi kullanılmamalıdır. Anüri veya oligoüri ile seyreden ciddi renal bozukluklarda kullanılmamalıdır. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Betamox LA Enjeksiyonluk Süspansiyon'u kullananların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir:
• Hassasiyetinizi biliyorsanız ya da böyle preparatlarla çalışmamanız gerekiyorsa, bu ürüne elinizle temas etmeyiniz.
• Önerilmiş tüm önlemleri aldıktan sonra ürüne elleyiniz.
• Şayet semptomlar görüldükten sonra gelişme gösteriyorsa hemen doktora başvurunuz. Yüz, dudak veya gözlerin şişmesi veya nefes almada güçlük görülürse medikal önlemler alınmalıdır.
• Kullandıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Direkt ışıktan koruyarak 25° C'nin altında, dondurulmadan saklanmalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Amoksisilin diğer penisilin türevlerinde olduğu gibi tavşanlar ve hamsterlarda kullanılmaz. Ayrıca at, yılan ve perde ayaklı kanatlılarda (ördek, kaz gibi) kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 50, 100 ve 250 ml'lik Tip II renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.