BETASEFT %2.5
Etken Maddeler Sefkuinom
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Buzağı | Sığır
Firma Teknovet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

Her ml’sinde 25 mg sefkuinoma eşdeğer sefkuinom sülfat ve koruyucu olarak 10 mg benzil alkol (E1519) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Betaseft %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığırlarda sefkuinoma duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

- Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica’nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları

- Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital necrobacillosis (ayak çürüğü).

- Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut E. coli mastitisi

- Buzağılarda E. coli septisemisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Türler

Endikasyon

 

Dozaj

Sıklık

Sığır

Pasteurella multocida ve M. haemolytica’nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı

Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozis (ayak çürüğü)

1 mg sefkuinom / kg c.a.

(2 ml / 50 kg c.a.)

Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.

Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut E. coli mastitisi

1 mg sefkuinom / kg c.a.

(2 ml / 50 kg c.a.)

Art arda 2 gün boyunca günde bir kez

Buzağı

E. coli septisemisi

2 mg sefkuinom / kg c.a.

(4 ml / 50 kg c.a.)

Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.

 

Tüm uygulamalar kas içi (İM) olarak yapılmalıdır. Çalışmalar, ikinci ve ardışık enjeksiyonların farklı enjeksiyon bölgelerine yapılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Tercih edilen enjeksiyon bölgesi orta boyun kas dokusudur.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Doğru dozu sağlamak amacıyla, doz aşımından kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca iyi hesaplanmalıdır.

Uygulama esnasında kuru ve steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır. Gerekli doz hacminin doğru bir şekilde verilmesine izin vermek için uygun şekilde derecelenmiş bir şırınga kullanılmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve yeşil alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml’lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.