BİO-OTC %80
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Hindi | Tavuk
Firma Advance Pharma
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
1 g'da 800 mg Oksitetrasiklin HCl içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bio-OTC %80 Oral Çözelti Tozu etken maddesi oksitetrasiklin, tetrasiklin türevi geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Çok sayıda gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı bakteriyostatik etki gösterir. Bakteri ribozomunun 30S alt ünitesindeki reseptöre bağlanarak mRNA ribozomundaki akseptöre, aminoasil tRNA' nın bağlanmasını engeller ve peptid zincirine yeni amino asit bağlayamadığından protein sentezini inhibe eder. Oksitetrasiklinin etkili olduğu bakteriler aşağıdaki gibidir; Gram-pozitif aeroblar bakteriler (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaerob bakteriler (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti ve Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir. Oral yolla uygulandığında hızlı ve yüksek konsantrasyonda emilerek tüm vücuda yayılır ve farklı türden hayvanlarda kandaki yarılanma ömrü 6 - 8 saat arasındadır. Etkili kan yoğunluğunun korunabilmesi için 12 saat aralıklarla uygulamanın tekrarlanması gerekmektedir. Etkili yoğunluklarda plöra, periton ve beyin-omurilik sıvısına geçer. Karaciğer, dalak, prostat, safra ve idrarda birikir. Belirtilen farmakokinetik profili sistemik enfeksiyonların sağaltımı yönünden önem taşır. Oksitetrasiklin büyük oranda idrarla ve daha düşük oranlarda da safra yoluyla atılır. Bu nedenle üriner sistem rahatsızlıklarında, karaciğer enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik dolaşıma girer.

KULLANIM YERİ ve ENDİKASYONLARI
Bio-OTC % 80 Oral Çözelti Tozu, etçi hindi ve tavuklar ile rumen faliyetleri başlamamış buzağılarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Buzağılarda: Colibacillosis, Colisepticemia, Chlamydiasis, Pasteurellosis, diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında Tavuk ve hindilerde: Kronik solunum sistemi hastalığı (M. gallicepticum), Ornithosis (Chlamidia psittaci), Enfeksiyöz Synovitis (M.synovia), Kolera (P. multocida).

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; Buzağılarda oksitetrasiklin,10 mg/kg canlı ağırlık/ gün dozunda, pratik olarak her 50 kg lık canlı ağırlık için günde 0,6 gram Bio-OTC % 80 Oral Çözelti Tozu kullanılır. Gerekli olan miktar yeteri kadar su ile (süt ile katıştırmayınız) karıştırılarak içirilir. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. Tavuk ve hindilerde ise, oksitetrasiklin 10-20 mg/kg canlı ağırlık/ gün dozunda, pratik olarak her 10.000 kg canlı ağırlık için günde 250 gram Bio-OTC % 80 Oral Çözelti Tozu kullanılır. Gerekli olan miktar hayvanların günlük içme sularına karıştırılarak kullanılır. İlaçlı suyun uygulanmasından 2-3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamadan sonra eti için yetiştirilen buzağılar 10 gün, tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
1000 ve 5000 gr lık polietilen kavanoz ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.