BİOCAN B
Etken Maddeler
Farmasötik Grup Aşı
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Köpek
Firma İnterhas
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BIOCAN B
Köpekler için Lyme hastalığına karşı inaktif aşı

Bileşim - 1 ml.: 

Borrelia Burgdorferi:
B. Garinii B. Afzelii

%2 alüminyum hidroksit jel, sodyum mertiyolat. tamponlanmış tuz çözeltisi. İlaç formu: Enjektabl aşı Farmakolojik özellikler:

Tek doz aşı olarak vücuda uygulandığında, antijen yabancı madde olarak tanınır ve bu şekilde vücut içinde belli koruyucu mekanizmalar (makrofajlar, opsoninler. inter-lökinler. B- lenfositleri vb.) harekete geçer. Bu etkisi sayesinde. B. Burgdorferi'nin alt suşları. B garinii ve B. Afzelii de bulunan antijenik belirleyicilere karşı spesifik antikorlar oluşturulur. Bu antikorlar B. garinii. B. afzelii. B. burgdorferi sensu sitficto ve ayrıca diğer tüm alt suşlaıa karşı koruyucu özelliktedir.

Lyme hastalığı germleri tarafından. (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto ve ayrıca diğer tüm alt suşlar) organizma enfekte olduğunda, grup antijenlerinin varlığı sebebiyle, bu spesifik antikorlar ard arda gelen enfeksiyonları engelleyici olacaktır.

Hedef tür: Köpek

Endikasyonlar: Lyme hastalığına karşı aktif bağışıklık için 12 haftalık veya daha büyük köpeklere uygulanır. İlk aşılamadan sonra koruyucu antikor titresi oluşur. 2-3 hafta sonraki lekrar aşılamadan sonra ise en yüksek düzede antikor titresi elde edilir. Oluşan Bağışıklık 1 yıl süreyle devam eder.

Uygulama şekli ve doz: Doz; 12 haftalıktan büyük hayvanlar için yaş. ağırlık ve ırka bakılmaksızın 1 ml'dir. Uygulama deri altı ( SC ) olarak, tercihen kürek kemikleri arasındaki bölgeye yapılır veya kas içi (IM ) olarak kalça kasına uygulanabilir.

İlk aşılamadan sonra, ikinci aşılama 14-21 gün sonra yapılmalıdır.

Bağışıklığı belirli bir düzeyde tutabilmek amacıyla aşılamalar her yıl tekrar edilmelidir.

Kontrendikasyonlar: Klinik olarak hasta ve kaşektik hayvanlara aşı uygulanmamalıdır. Laktasvon ve gebelik döneminde uygulama yapılmamalıdır.

Uyarılar: Lyme hastalığından şüpheli köpekler, aşılanan hayvanların riskli grubunda bulunurlar. Bu tip olaylarda, hastalık uygun serolojik testlerle doğrulanmalıdır. Buna rağmen klinik olarak hasta olmayan tüm köpeklerin aşılanması önerilir . Aşı. diğer veteriner ilaçlan ve aşıları ile karıştırılmamalıdır.

Diğer Biocan aşı tipleriyle aynı anda uygulanabilir, ancak her /aman her bir aşı vücudun la klı bölgelerine uygulanmalıdır (tercihen karşılıklı vücut kısımlarına), (.»ebelik ve laktasyon esnasında bu aşının kullanımıyla ilgili kontrendikasyonlar bilinmemektedir.

Yan etkiler: Biocan B aşısının test edilmesi esnasında, istenmeyen etkiler bulunmamıştır. Aşılama yapıldıktan sonra oluşabilecek yerel reaksiyonlar ( bezelye büyüklüğünde) aşılama sonrası 3 hafta içinde kendiliğinden absorbe olmaktadır.

Yasal arınma süresi:Yoktur.

Saklama koşulları:

Karanlık ve kuru bir yerde +2°C / +8°C arasında muhafaza edilmeli, aşı dondurulmamalıdır. Uygulama esnasında aşı vücııt ısısında olmalıdır.

Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ambalaj şekli:

Aşı. tip 1 camdan yapılmış 3 mi lik flakonlara doldurulmuştur ve bir lastik tıpa ve bir alüminyum kapakla kapatılmıştır

A/ 10 flakonluk plastik kutu 10x1 ml Biocan B inj. aşısı 2 x 1 ml Biocan B inj. aşısı

B/ 20 flakonluk plastik kutu 20 x 1 ml Biocan B inj. aşısı

C/ 100 flakonluk plastik kutu 100 x 1 ml Biocan B inj. aşısı S0 x I ml Biocan B inj. aşısı

İmha Şartları:

Müstahzara ait ambalajın ve atıkların imhası geçerli düzenlemelere göre yapılmalıdır 11er aşı ambalajı üzerinde etiket ve içinde prospektüs bulunur.

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR'

I.K.B. İthal Ön İzin Tarih No: 16.12.2003 - 034856

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.