BOVİLİS
Etken Maddeler
Farmasötik Grup Aşı
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Buzağı | Sığır
Firma MSD
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bovilis Ringvac
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Aşı
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Bileşimi: 1 ml’lik kullanıma hazır aşı attenüe Trichophyton verrucosum LT F-130 suşunun, ≥ 9×106/ml ve ≤ 21×106/ml mikrokonidiasını içerir.

Bovilis Ringvac Endikasyonları

Enfeksiyon riski taşıyan ya da Trichophyton verrucosum tarafından meydana gelen dermatofitozdan muzdarip sığır veya buzağılarda aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tedavi edici aşılama, hastalığa ait klinik belirti gösteren hayvanların 2 kat daha hızlı iyileşmesi ile sonuçlanırken koruyucu aşılama, Trichophyton verrucosum tarafından meydana getirilen dermatofitozun klinik belirtilerinde azalma sağlamaktadır. Koruyucu immunite aşılamadan sonraki üç hafta içinde oluşur ve laboratuvar çalışmalarında en az bir yıl devam eder. Saha denemeleri göstermiştir ki, eğer uygun sürü immunizasyonu yapıldıysa tekrar aşılama gerekli değildir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Bovilis Ringvac Uygulama metodu: 10-14 günlük aralar ile, tercihen boynun yanına, kas içi enjeksiyon olarak uygulanır.

Koruyucu doz: 4 aylığa kadarki buzağılar: 2 ml, Daha yaşlı hayvanlar : 4 ml
Tedavi dozu: 4 aylığa kadarki buzağılar: 5 ml, Daha yaşlı hayvanlar : 10 ml

Temel aşılama: Sürünün tamamı 10–14 gün arayla iki enjeksiyonla aşılanmalıdır.

Ek aşılama: Tüm sürünün aşılanmasından sonra, sadece yeni doğan buzağılar ya da ek olarak satın alınmış hayvanlar 10-14 günlük ara ile iki kez aşılanmalıdır. Eğer sürüdeki tüm hayvanlar aşılanmışsa tekrar aşılamaya gerek yoktur. Aşılı hayvanlar tam bir bağışıklık gelişmeden, Trichophyton verrucosum’un klinik belirtilerini gösteren, aşılanmamış hayvanlar ile bir araya konulmamalıdır. Aşılı sürüye katılacak hayvanlar ya dermatofitozdan ari olmalı ya da terapötik doz ile aşılanmalı ve tam bir iyileşme sağlanana kadar ayrı tutulmalıdır.

Aşının hazırlanması: Uygulamadan önce, liyofilizat solvent ile resüspande edilmelidir. İyi bir süspansiyon elde etmek için iyice karıştırılmalıdır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

KONTRENDİKASYONLAR

Ateşli olan ve/veya dermatofitoz dışındaki bir enfeksiyöz hastalığın semptomlarını gösteren hayvanlar ile kortikosteroid tedavisi görmüş hayvanlar, aşılamanın dışında tutulmalıdır.

İki aşılama arasında ve ikinci aşılamadan sonraki 3 haftaya kadarki sürede başka bir immünoprofilaktik ölçüm yapılamaz ve oral veya parenteral yolla herhangi bir antimikotik preparat uygulanamaz.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. Aşılamadan üç ila sekiz gün sonra, 3 hafta sonra yavaşça geçen ya da 3 aya kadar devam eden, enjeksiyon bölgesinde lokal şişkinlikler, kıl dökülmesinin oluştuğu veya kabuklanma görülen alanlar –2 cm’ye kadar çaplı- gibi lokal reaksiyonlar görülebilir. Enjeksiyon bölgesinde deri altı veya kas içi doku değişimlerine rastlanmamıştır.

Çoğunlukla terapötik kullanımdan sonra vücut sıcaklığı iki güne kadar 2.5 oC’ye kadar artabilir. Aşılama sırasında inkübasyon fazında bulunan hayvanlarda, aşılamaya rağmen hastalık gelişebilir. Yine de, derideki değişiklikler ikinci aşılamadan sonra yaklaşık dört hafta içerisinde iyileşir. Prospektüste belirtilen dışında bir yan etki ile karşılaşırsanız, veteriner hekiminize danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Bovilis Ringvac gebelerde ve laktasyondaki hayvanlarda kullanıma uygundur. Her bir sonraki enjeksiyon için, hayvanın vücudunun diğer tarafı kullanılmalıdır. Uygulayıcının kazara kendisine enjekte etmesi durumunda, ürünün etiketi ile birlikte en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ: Sıfır gün.

HEDEF TÜRLER: Sığırlar

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 flakon liyofilize aşı 10 ml (5 doz) ya da 40 ml (20 doz) solvent ile birlikte karton kutuda satışa sunulmaktadır.

MUHAFAZA ŞARTLARI

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin iz. Liyofilize aşı buzdolabında (+2 ve +8 oC) karanlıkta muhafaza edilir. Ürünün raf ömrü 24 aydır, uygun şekilde hazırlanmasından sonraki raf ömrü ise 6 saattir.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERIN İMHASI

Kısmen kullanılmış atık materyaller, ulusal gerekliliklere uygun olarak, uygun bir şekilde dezenfekte ederek; kaynatma, yakma yolu ile imha edilmelidir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.