CAL-MİX
Etken Maddeler Butafosfan/siyanokobalamin | Kalsiyum Glukoheptonat | Kalsiyum Glukonat | Magnezyum Klorür
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Dana | Keçi | Koyun | Köpek | Sığır | Tay
Firma Bavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Ticari Takdim Şekli: 100 ml, 250 ml
Bileşimi: Kalsiyum glukonat 190 mg (17,69 mg kalsiyum eşdeğeri)
Kalsiyum glukoheptonat 45 mg (3,68 mg kalsiyum eşdeğeri)
Magnezyum klorit 60 mg (15,32 mg magnezyum eşdeğeri)
Butafosfan 4 mg

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) Farmakolojik doz; 22,62 mg/kg canlı ağırlık kalsiyum, 15,32 mg/kg canlı ağırlık magnezyum, 4 mg/kg canlı ağırlık butafosfandır. Hedef Hayvan Türü Canlı Ağırlık Cal-Mix Enj. Çöz. Dozu Uygulama yolu
Sığır-At 300-500 kg 300-500 ml Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Dana-Tay 50-100 kg 50-100 ml
Koyun-Keçi 50-100 kg 50-100 ml
Köpek 5-20 kg 5-20 ml

KULLANIM SAHASI

Sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde kalsiyum, magnezyum ve fosfor yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır. Sığırlarda: hipokalsemik felçler (doğum humması, paresis puerperalis), tetaniler (gebelik veya laktasyon tetanisi, seyahat, ahır, çayır tetanileri), bileşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklar (raşitizm, osteomalasi), alerjiler, anaflaksi, dekubitus yaraları, zehirlenmeler, nevrozlar, puerperal hemoglobinuri ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde
Atlarda: tetaniler, bileşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklar (raşitizm, osteomalasi), morbus makulosus, alerjiler, dekubitus vakaları, zehirlenmeler, nevrozlar ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde
Koyun ve keçilerde: Osteomalasi, asetonuri, belli bir nedene dayanmayan dekubitus yaralarında, bileşimindeki minerallerin eksikliğinden meydana gelen metabolizma bozukluklarında, zehirlenmeler, nevrozlar ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde
Köpeklerde: eklampsia, urtiker, anaflaksi, hematurilerde, raşitizm, osteomalasi, alerjiler, zehirlenmeler ve nevrozlarda kullanılır.
Genel olarak tüm hedef türlerde kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere kurşun, civa, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerden kaynaklanan zehirlenmelerde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.