CALSAFE
Etken Maddeler Borik Asit | Kalsiyum Asetat | Kalsiyum Glukonalaktobionat | Kalsiyum Glukonat | Magnezyum Hipofosfit
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Sığır
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

CALSAFE
Enjeksiyonluk Çözelti

Mineral

BİLEŞİMİ

CALSAFE Enjeksiyonluk Çözelti, hemen hemen renksiz, berrak bir çözelti olup, 1 ml'lik çözelti içeriğinde; Kalsiyum glukonat 450 mg Kalsiyum glukonalaktobionat 20 mg Kalsiyum asetat 37 mg   Magnezyum hipofosfit 30 mg Borik asit 90 mg bulunmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

CALSAFE Enjeksiyonluk Çözelti, kalsiyum, magnezyum ve fosforun dengeli bir kombinasyonu olarak hazırlanmış olup, tüm evcil hayvanlarda ilgili minerallerin eksikliğine bağlı olarak gelişen hastalıkların sağaltımı ve korumasında kullanılan bir çözeltidir.

Kalsiyum ve magnezyum; özellikle asit baz tampon sisteminde önemli elektrolit fonksiyonlara sahiptir. Kalsiyum'un %99'u ve fosforun %70'i kemiklerde depolanır. Kalsiyum'un kemiğin yapısında stabilite görevi dışında, osmoregülasyon, kas kontraksiyonu, kan koagülasyonu, ATP etkinleştirilmesi, sinirsel uyarı gibi görevleri de vardır. Kemik yapısında etkin bir bileşen olarak bulunmasının yanında kalsiyum, proteinlerin kolloidal durumlarını etkiler. Proteinlerin dispersiyonunu azaltarak kan damarlarının geçirgenliğini azaltır. Doku sıvılarındaki kalsiyum iyonlarının eksikliği, sinir ganglionlarının aktivitesini arttırarak tetanik durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kalsiyum, damar içi uygulandığında kalp ve damarların faaliyetlerini uyarır. Sempatik sinir sistemini stimüle ederek adrenalin salgılanmasını arttırır. Magnezyum, bir koenzim olarak fosfor ve karbonhidrat metabolizmasında rol alır ve birçok enzim sistemini etkinleştirir. MSS uyarılmasının yatıştırılmasında ve uyarılma eşiğinin yükseltilmesinde görevlidir.

Fosfor, nükleoproteinlerin ve fosfolipidlerin bir yapı taşı elementi olup ara metabolizmaya etkisi nedeniyle akut ve kronik metabolik anormallikler ve üreme faaliyetleri üzerinde, düzenleyici bir etki yapar. Sağlıklı kemik ve diş büyümesi ve bunun muhafaza edilmesi için gereklidir.

Borik asit boroglukonik kompleksinin oluşumundan sorumludur ve damar içi uygulandığında Ca iyonunun çözünürlüğünü arttırır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Damar içi uygulama öncesinde, çözelti vücut sıcaklığına getirildikten sonra yavaş bir şekilde verilmeli ve herhangi bir yan etki görüldüğünde durdurulmalıdır. Hızlı verildiğinde ileri derecede toksemik hayvanlarda kardiyak aritmi, kollaps ve şoka neden olabilir.

Yüzeysel kaslarda titremelerin başlaması, kulakların ısınması, memenin terlemesi verilen kalsiyumun o an için yeterli olduğunu gösterir ve hemen damar içi ilaç uygulaması durdurulur. Gerekirse idame doz olarak bir miktar ilaç kas içi yolla uygulanır.

Laktasyondaki hayvanlar, süt humması tedavisini takip eden 12 saat süresince sağılmamalıdır. Kalp veya böbrek rahatsızlığı bulunan hayvanlarda dikkatle uygulanmalıdır.

Gebelikte kullanımı: Kullanım talimatlarına dikkat edildiği takdirde CALSAFE Enjeksiyonluk Çözelti, gebelik ve laktasyon döneminde güvenlidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Damar içi kalsiyum uygulamasının ardından, kalpte düzensizlik, bradikardi, kalp blokajı, bulantı veya kusma ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyon görülebilir. Ancak, kas içi ve deri altı uygulamalarda, bu gibi yan etkiler oldukça az görülür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Nöromuskuler blokörler, karbonatlar veya bikarbonatlar, tetrasiklinler, fosfatlar, sülfatlar ve tartaratlarla geçimsizdir. Kalsiyum ve D vitamini analogları ile aynı anda uygulanması, hiperkalsemiye neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Diğer bütün kalsiyum preparatları gibi usulüne uygun yapılmayan tatbikatta ve aşırı yüksek dozda kalpte aritmi ve blokaja sebep olabilir. Bunların düzeltilmesinde atropin sülfat kullanılabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Ketozis ve puerperal karaciğer komasında damar içi yolla kullanılmamalıdır. Hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25°C arasında ışıktan uzak saklandığında, raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 50, 100 ve 250 ml'lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 15.07.2013

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 23.12.2005 15/051

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Ulus Mah. Ankara Cd. No:2 Kartepe / KOCAELİ Tel: 0262 317 88 00 Faks:0262 317 88 31

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.