CEFAMİLK-180
Etken Maddeler Sefaleksin (Cephalexin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Köpek | Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

CEFAMILK-180
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibiyotik

BİLEŞİMİ

Beyaz-krem renkli , steril suspansiyonun her ml.si 180 mg Sefaleksin baza eşdeğer Sefaleksin Na içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sefaleksin birçok Gram (+) ve bazı Gram (-) bakteriye karşı etkinlik gösteren , birinci nesil , geniş spektrumlu bir sefalosporindir.

Duyarlı bakterilerin hücre duvarı altında yer alan penisilin bağlayıcı proteinlere bağlanarak , bakteri hücre duvarı sentezinin engellenmesi yoluyla etkili olur. Proteinlere bağlanma sonucu bakteri hücresi içinde oluşan yüksek iç osmotik basınç bakterinin erimesine yol açar. Etkili olduğu başlıca bakteri türleri : Staphylococcus spp Streptococcus spp, Corynebacterium spp, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Proteus spp, Microciccus spp, Moraxella spp, Actinobacillus lignierese, Actinomyces bovis, Haemophilus spp, Erysipelothrix rusiopathiae, Clostridium spp, Salmonella spp, Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp ve Peptococcus spp.Sefalosporinlere karşı gelişen bakteriyel direncin en yaygın şekli sefalosporinlerin betalakmazlar tarafından inaktive edilmesidir.

Kasiçi uygulama sonrası 1 saat içinde 9.8 mg / ml.lik maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır . Sefaleksinin bakterisit etkisinin görülebilmesi için iki saatlik inhibitör konsantrasyon varlığı yeterli olur . Plazmadaki konsantrasyonu hızla düşerek 12 saat sonra minimum sınırların altına iner. Sefaleksin kan meme bariyerini geçemez. engel olur.

Sefaleksin metabolize olduktan sonra çoğunluğu idrarla ve bir kısmı da dışkı ile vucuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

•         Septisemik mastitislerde meme içi uygun bir antibiyotik ile birlikte kullanılması önerilir.

•         Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

•        Gebelikte kullanımı : Önerilen dozlarda hedef hayvanlarda sefaleksin sodyum kullanımı gebelik yönünden güvenlidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

•        Tetrasiklinler ve fenikoller ve makrolitlerle birlikte birlikte kullanılmamalıdır.

•         Penisinler ile birlikte kullanıldığında sinerjistik etki yapabilir.

•         Diğer sefalosporinler ile çapraz duyarlılık vardır.

İSTENMEYEN ETKİLER

•        Duyarlı hayvanlarda solunum güçlüğü, dilde şişme , mukozalarda ve deride kızarıklık , kaşıntı görülebilir.

•         Diare , dışkıda mukus veya kanama belirtileri gözlenebilir.

•         Kasiçi uygulamada enjeksiyon yerinde geçici , lokal , hafif doku reaksiyonu oluşabilir.

•        Allerjik hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

•       Verilen yüksek doza ve sürenin uzamasına bağlı olarak neurotoksik ve nefrotoksik etkiler , abdominal kramplar , sersemlik ve kaslarda spazmlar oluşabilir.

•       Enjeksiyon yerinde deri dökülmeleri ,ve ateş yükselmesine neden olabilir. Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler normale döner.

GIDALARDA ILAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (IKAS): İnek sütü : Sıfır (0 ) gün.

Son ilaç kullanımından sonra kasaplık sığırlar 4 gün süreyle kesime gönderilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLARI

•         Damariçi verilmez.

•        Sefalosporinlere aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•         Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•         Küçük herbivorlarda kullanılmamalıdır.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

•      Penisilinler ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon , yutma veya deri teması sonucu ciddi allerjik reaksiyonlara neden olabilirler.Bu yüzden aşırı duyarlı kişilerin ürüne teması sakıncalıdır.

•        Temas sonrası deride kaşınma gibi reaksiyonlar görülürse tıbbı müdahale için hekime başvurulmalıdır.

•        Yüzde , dudaklarda ve dilde şişme ile nefes darlığı acil tıbbı müdahale gerektiren belirtilerdir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 C) saklanır. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ŞEKLİ

Karton kutuda 20-50 -100 ve 250 ml renksiz cam şişelerde arzedilir.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 22.03.2006

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.