CEFASİD
Etken Maddeler Sefaleksin (Cephalexin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Kedi | Köpek | Sığır
Firma Biovita
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

CEFASİD
Enjeksiyonluk Süspansiyon/ Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

BİLEŞİMİ

Beyaz renkli, yağ bazlı Cefasid Enjeksiyonluk Süspansiyon’un 1 ml’si 180.0 mg sefaleksin baza eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Sığır, kedi ve köpeklerde sefaleksine duyarlı bakterilerin meydana getirdiği solunum, sindirim ve üriner sistem hastalıklarının, mastitislerin, yumuşak doku enfeksiyonlarının,  kemik ve eklem hastalıklarının tedavisi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığır, kedi ve köpeklere Kas içi (K.İ) veya Deri altı (D.A.) yolla günde tek doz uygulanır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Enjeksiyon öncesi flakon çalkalanarak süspansiyonun homojen hale gelmesi sağlanır ve enjeksiyon yapılacak bölge dezenfekte edilir.


Hayvan 
Türü 

Doz

Pratik doz

Sığır

7 mg/kg c.a/gün

1 ml / 25 kg c.a

Köpek

10 mg /kg c.a/gün

1 ml / 18 kg c.a

Kedi

10 mg /kg c.a/gün

0.25 ml /4,5 kg c.a

 

 

 
 

 

GEBELİKTE KULLANIM

Sefalosporinlerin plasentayı geçtikleri bilinmektedir ancak gebe fare ve ratlarda yapılan çalışmalarda fötusta herhangi bir teratojenik etkiye rastlanmamıştır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 4 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutular içerisinde, renksiz camdan yapılmış, 20, 50, 100 ve 250 ml’ lik flakonlarda sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.