CEFTİSİN
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CEFTİSİN
Enjeksiyonluk  Süspansiyon
Veteriner  Sistemik  Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz - krem renkli, kullanıma hazır steril bir süspansiyon olup  her ml’sinde 50 mg  Seftiofur’a  eşdeğer  Seftiofur HCI  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyonun etkin maddesi olan Seftiofur HCI 3. kuşak sefalosporin grubu bakterisit etkili,  geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Sefalosporinler, bakterilerde  hücre duvarı sentezini engelleyerek bakterisit etkinlik gösterirler. Seftiofur  HCI,  β-laktamaz enzimi salgılayan suşlar dahil, birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere etkilidir.

Duyarlılığın yüksek olduğu bakteriler (MIC < 2 µg / ml): Streptecoccus sp. (enterekoklar hariç), özellikle benzil penisiline duyarlı pek çok Gram pozitif bakteriler üzerinde  güçlü antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Gram negatif bakterilerden  E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp. Seftiofur’a karşı ileri derecede duyarlıdır.  β-laktamaz üretenler dahil Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Clostridium sp. ve Fusobacterium sp. Seftiofur’a duyarlıdır.

Duyarlılığı  orta derecede  olan bakteriler (MIC  4 µg / ml): Staphylococcus aureus, bazı Citrobacter sp., Enterobacter sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları ve Serratia sp.

Dirençli bakteriler (MIC > 8 µg / ml): Acinetobacter sp., Bordetella sp., bazı Enterobacter sp., Serratia sp., bazı Pseudomonas aeuroginosa suşları, Enterococci ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşları.

Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon kas içi ve deri altı yollardan uygulandığı zaman hızla emilir. Buzağılara 1 mg / kg c.a. dozunda kas içi uygulandığında 30 dakika sonra pik plazma konsantrasyonu  6 µg / ml’ye ulaşmıştır. Kas  içi uygulamadan 45 dakika sonra pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine dönüşümlü bağlanabildiğinden plazma konsantrasyonu belirgin patojenlere  karşı MIC değerler üzerinde kalır.  β-laktamaz  enzimlerinin  etkisine karşı dayanıklıdır.  Yarılanma ömrü kas içi uygulama sonrası 12 + 2.63 saat ve deri altı uygulama sonrası 11.5 + 2.57 saattir. Geniş ölçüde tüm doku ve sıvılara dağılır ve vücutta metabolize olarak desfurolyseftiofura dönüşür. %95’i ilk 24 saatte, çoğunluğu  idrarla ve az bir kısmı da dışkı ile atılır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Kas içi ve deri altı uygulama sonrası, enjeksiyon bölgesinde oluşan renk değişikliği  boyun bölgesinde 11 gün, arka bacak bölgesinde 28 günden fazla kalıcı olabilir. Bu bölgeler kesim sırasında değerlendirilemeyeceğinden, yenilebilir et miktarında kayıplara neden olabilir. Betalaktamlar duyarlı hayvanlarda hafif alerjiden başlayarak ölüme  neden olabilecek yan etkilere sahiptirler.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sefalosporin türevleri aminoglikozid antibiyotiklerle sinerjistik etki gösterirler. Bakteriyostatik antibiyotikler ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ  AŞIMINDA  BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tedavi dozlarında zehirlenmelere rastlanmaz. Sığırlara yüksek dozlarda uygulandığında toksisite ile ilgili semptomlar gözlenmemiştir. Seftiofur buzağılara 55 mg / kg c.a./ gün dozda 5 gün süreyle uygulandığında  herhangi bir yan  etki görülmemiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben  eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün süreyle  kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Betalaktam antibiyotiklere duyarlı hayvanlar, bu gruptan sefalosporinlere de duyarlı olduğundan bu hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte Kullanımı : Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda  1000 mg / kg c.a. / gün dozunun  reprodüktif performans  üzerine etkisi olmadığı ve teratojenik etki göstermediği ortaya konmuştur. Seftiofur’un  gebe ineklerde  güvenliği spesifik olarak çalışılmamıştır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınılmalı  ve ilaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Sefalosporin ve penisilinlere duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile birlikte doktora başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25°C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon; kutu  içerisinde 20, 50, 100 ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle ; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 09.09.2008

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 09.09.2008 - 20 / 043

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290      34670    İkitelli /İSTANBUL   

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.