CEPHASET %15
Etken Maddeler Sefaleksin (Cephalexin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Alke
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Cephaset %15, Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 150 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içeren kremsi beyaz renkli, steril, enjeksiyonluk süspansiyondur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
CEPHASET %15; birinci kuşak sefalosporinlerden sefaleksin içerir. Sefalosporinlerin ana çekirdeğini sefem türevi olan 7-aminosefolosporanikasit (7-ASA) oluşturur. Sefaleksin penisilinler gibi bakteri hücre duvarının peptidoglikan tabakasının sentezinin son basamağını (transpeptidaz reaksiyonunu) inhibe etmek ve otolitik enzimleri aktive etmek suretiyle bakterisid etki oluşturur. Sefaleksin başta gram pozitif bakteriler olmak üzere hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Sefaleksine başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Proteus sp., Klebsiella sp., penisilinaz pozitif Staphylococcus sp. ve penisiline dirençli Staph. aureus‘dur. Anaerobik bakteriler, indol pozitif Proteus türleri, Bac. fragilis, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Acinetobacter ve Pseudomonas dirençlidir. Sefaleksin kas içi uygulamayı takiben tüm vücuda dağılır. Sığırlara kas içi yolla uygulandığında pik plazma konsantrasyonu 5,6 ± 0.79 µg/mldir. Deri altı yolla 7,5 mg/kg dozda uygulandığında 11–14 saat ve kas içi yolla uygulandığında 8–9 saat boyunca serum konsantrasyonu 0,5–0.75 µg/ml’nin üstünde kalır. Pleural sıvı, synovial sıvı, perikardiyal sıvı ve idrar içerisine terapötik konsantrasyonlarda geçer. BOS‘a geçişi zayıf düzeydedir. Atılımı büyük oranda glomeruler filtrasyon ile böbrekler aracılığıyla olmaktadır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
CEPHASET %15 sığırların solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere, duyarlı bakteriler tarafından meydana gelen septisemi, akut mastitis (meme içi tedavinin yanı sıra ), komplike ayak çürüğü gibi ayak, kemik ve eklem hastalıklarının ve diğer enfeksiyonların tedavisinde, kedi ve köpeklerde sefalaksine duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; ürünün farmakolojik dozu sığırlarda 7,5–10 mg/kg canlı ağırlık, kedi ve köpeklerde 10 mg/kg canlı ağırlık olup pratik dozu şöyledir; Buzağı – dana, sığır: 15-20 kg canlı ağırlık için 1 ml, kas içi yolla 5 gün arka arkaya ; Köpek – kedi: 15 kg canlı ağırlık için 1 ml kas içi yolla 5 gün arka arkaya uygulanır. Kullanmadan önce çalkalayınız.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Önerilen dozlarda istenmeyen etkileri yok denecek kadar azdır. Sefaleksine aşırı hassas hayvanlarda bulantı, kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bunun yanında çok nadir olarak kedilerde ateş, köpeklerde huzursuzluk gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Aminoglikozidler ve amfoterisin B gibi nefrotoksik ürünlerle birlikte kullanılması durumunda tüm sefalosporinler nefrotoksik etkiye yol açabilirler. Tetrasiklinler, fenikoller ve makrolitlerle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Nadir de olsa kedilerde diyare, sancı; köpeklerde iştahsızlık görülebilir. Bu gibi hallerde ilaçla yapılan sağaltım durdurulmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 4 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Penisilin ve türevlerine aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR
Penisilinler ve sefalosporinlerin enjeksiyon, inhalasyon, sindirim ve temas yoluyla duyarlı bireylere bulaşması alerjik reaksiyonlara (hipersensitizasyon) neden olabilir. Bu maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar bazen ciddi sağlık problemi yaratabilir. Bu nedenle;

  • Penisilin ve sefalosporin alerjisi olduğu bilinen bireyler bu grup ilaçları uygulamamalıdırlar.
  • Kullanım esnasında ilaç ile temas etmemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
  • Eğer ilaç ile temas sonucu deride kızarıklık gibi alerji semptomları ortaya çıkarsa, bir doktora danışılmalıdır. Yüzde, dudaklarda ve gözde şişkinlikler ve güç solunum daha ciddi semptomlardır ve acil müdaheleyi gerektirirler.
  • Eğer kaza ile göze temas ederse, göz su ile 15 dakika yıkanmalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Tavşanlar ve hamsterlarda kullanılmaz. Ayrıca yılan ve perde ayaklı kanatlılarda (ördek, kaz gibi) kullanılmamalıdır.
Atlara uygulanması sonucu kolitisi de içeren gastrointestinal bozukluklara yol açabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Direkt ışıktan koruyarak 25° C’nin altında dondurulmadan saklanmalıdır. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu ambalajlarda 20, 50, 100 ml’lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik renksiz flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle eczane ve veteriner kliniklerinde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.