CESAMOLİN
Etken Maddeler Bizmut Subkarbonat | Neomisin Sülfat
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti İçin Granül
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Hindi | Kanatlılar | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tavşan | Tay
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Neomisin, aminoglikozit grubundan, geniş spektrumlu bakteriostatik ve bakterisid etkilere sahip bir antibiyotiktir. Bakterilerin protein sentezini bozmak suretiyle etki yapar.

Neomisin başlıca gram negatif bakterilere {E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella sp., P. vulgaris, Salmonella sp., Shigella sp., H.influenza, Nmeningiditis, Vibrio cholerae,) ve bazı gram pozitif bakterilere (Staph. aureus, Strep. Faecalis) karşı etkilidir. Klebsiella sp., E.coli, Pseudomonas sp.'lerin duyarlılığı nispeten azdır. Strep. pyogenes, viridans grubu streptokoklar dirençlidir. Neomisin sülfat, ağız yolu ile verildiğinde barsaklardan çok az emilir. Bu sebeple, sistemik antibakteriyel etki yaratmaz. Sindirim kanalında lokalize olan patojenlere etkilidir. Barsaklarda önemli ölçüde parçalanmaksızın dışkı ile atılır. Bizmut subkarbonat, büzüştürücü, antiasit, emici, örtücü bir maddedir. Gastrointestinal kanal içinde aktivite gösterir. Mukoza yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve irkilti yaratan maddelere karşı mukozayı korur. Mukozayı büzüştürür. Böylece, peristaltiği hafifletmek ve sıvı- elektrolit kayıplarım azaltmak suretiyle ishalin durdurulmasına ve gastrointestinal yangıların iyileşmesine yardımcı olur. Sindirim kanalında değişikliğe uğramaksızın dışkı ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

CESAMOLİN Oral Süspansiyon Granülü sadece sindirim kanalında etkili olduğundan, enfeksiyon etkenlerinin sindirim kanalı dışındaki organ ve dokularda da lokalize olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde, ilave olarak sistemik antibakteriyel (veya başka bir sistemik kemoterapötik) uygulanması gerekir. Aşırı sıvı- elektrolit kaybı sonu şekillenen dehidrasyon hallerinde oral veya parenteral sıvı- elektrolit uygulamaları da yapılmalıdır. Özellikle doğumdan sonraki ilk 24-48 saat boyunca sindirim sisteminin emme yeteneğinin çok iyi olması nedeniyle, yetişkinlerde son derece sınırlı ölçüde emilen bazı maddeler yeni doğanlarda zehirlenmeye yol açabilecek ölçüde emilebilmektedir. Yeni doğanlarda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Toleransı geniş ve sistemik etkisi çok düşük olduğu için, tavsiye edilen dozlar ve kullanım süreleri itibariyle istenmeyen yan etkisi yoktur. Tavsiye edilen süreden daha uzun bir süre kullanılması veya tedavi kürlerinin sıklıkla tekrarlanması hallerinde barsak mikroflorasının doğal dengesi bozulabilir; sindirim bozuklukları ve konstipasyon gibi yan etkiler oluşabilir. Doz limitlerine uyulmalı ve ardı ardına 5 günden daha uzun bir süre kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Asit ortamlarda ve yüksek konsantrasyonlarda divalan mineral ihtiva eden ortamlarda neomisinin antibakteriyel etkisi azalır. Aminoglikozidler, nöromuskuler blokaj yapıcı etkisi olan, ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik olduğu bilinen ilaçlarla, diğer aminoglikozidler ve furosemid, sefalosporinler, metoksifluran, amfoterisin B, polimiksinler ve tetrasiklinler ile birlikte kullanılmamalıdır. Mineral yem katkıları ile birarada kullanılmamalıdır. Bizmut subkarbonat tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Penisilinler neomisinin emilimini azaltabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı halinde konstipasyon (kabızlık) şekillenebilir. Tedavi durdurulur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun, keçi, tavuk ve hindiler 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığır, koyun ve keçi sütü için ilaç kalıntı arınma süresi "0" gündür.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRAENDİKASYONLAR

Aminoglikozidler böbrek yetmezliği, denge ve işitme organları ile ilgili hastalığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamıyacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Doğrudan güneş ışığı almayan kuru bir yerde, orijinal ambalajında 25 °C'nin altındaki oda ısısında muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

6 gramlık alüminyum folyo poşetler, 10'ar adetlik kutularda ve 75 gramlık plastik şişeler 30 gramlık plastik ölçeklerle karton kutularda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.