CLINEXIN %5
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CLINEXIN %5
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Clinexin %5; beyaz-beyazımsı renkli enjeksiyonluk süspansiyon şeklinde olup, 1 ml’de 50 mg seftiofur’a eşdeğer seftiofur hidroklorid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Seftiofur geniş spektrumlu üçüncü kuşak bir sefalosporin antibakteriyeldir. Bakterilerde hücre duvarı sentezine engel olarak bakterisit etki gösterir. Etki şekli yönünden geniş spekturumlu penisilinlere benzer. Beta-laktamaz üreten suşlar dahil gram pozitif ve gram negatif bakterilere etkilidir. Seftiofur genel olarak vücut doku ve sıvılarına yüksek oranda yayılır. Uygulama sonrası hızlı bir şekilde metaboliti olan desfuroylceftiofur’a dönüşür. Kas içi uygulamalarda doruk plazma yoğunluğuna ulaşma süreleri 1-4 saat ve miktarları 11 µg/ml (± 1,69 µg/ml) olarak değişmektedir. Yarılanma ömrü 12 ± 2,63 saattir. Renal tubüler sekresyondan veya glomerular filtrasyondan %60 – 80 oranında; geri kalanı da gaita ile vücuttan elimine edilir.

Seftiofur’a başlıca duyarlı bakteriler: E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Clostridium sp., Fusobacterium sp., Streptococcus ( enterokoklar hariç ), betalaktamaz üretenler dahil Actinobacillus sp. ve benzilpenisiline duyarlı pek çok gram pozitif bakteridir.

Orta derecede duyarlı bakteriler: Staph. aureus , Enterobacter sp., Serratia sp., bazı Citrobacter sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları

Dirençli bakteriler ise Acinetobacter  sp., Bordetella sp., Enterococci ve metisiline dirençli Staph. aureus suşlarıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kas içi uygulama sonrası, enjeksiyon bölgesinde oluşan renk değişikliği boyun bölgesinde 11 gün arka bacak bölgesinde 28 günden fazla kalıcı olabilir. Bu bölgeler kesim sırasında değerlendirilemeyeceğinden yenilebilir et miktarında kayıplara neden olabilir. Betalaktamlar duyarlı hayvanlarda hafif alerjiden başlayarak ölüme neden olabilecek yan etkilere sahiptirler.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sefalosporinler aminoglikozitlerle sinerjik bir etki göstermektedirler. Bakteriyostatik antibiyotiklerle birlikte kullanımları ise antagonistik bir etkileşime yol açabilir.

 DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, ANTİDOT

Sığırlarda yüksek dozların uygulanmasına bağlı olarak sistemik toksisite semptomlarına rastlanmamıştır. Seftiofur buzağılara 55 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda 5 gün süre ile uygulanmış ve herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s. ) Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren ineklerde sütte ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

 KONTRENDİKASYONLAR

Betalaktam antibiyotiklere duyarlı hayvanlar, bu gruptan sefalosporinlere de duyarlı olduğundan bu hayvanlarda kullanılmamalıdır. Kas içi uygulamada ağrı ve acıya neden olabilirler. Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda 1000 mg /kg canlı ağırlık /gün dozunun reproduktif performans üzerine etkisi olmadığı ve teratojenik etki göstermediği ortaya konulmuştur. Seftiofur’ un gebe ineklerde güvenliği hakkında spesifik olarak çalışmamıştır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası, yüz, göz veya dudaklarda şişme nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

20-25 °C lik odalarda, orijinal ambalajında ışıktan korunarak saklanmak kaydıyla raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. İlk kullanımdan sonraki raf ömrü 20-25 °C de 30 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml amber renkli cam şişelerde takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.