DEVAMED
Etken Maddeler Deksametazon (Dexamethasone)
Farmasötik Grup Kortikosteroid
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Dana | Kedi | Köpek | Sığır | Tay
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Devamed Enjeksiyonluk Çözelti, deksametazon sodyum fosfat aktif maddesi esasına göre hazırlanmış olan, oldukça güçlü antiflojistik, antiinflamatuvar, antialerjik ve glukoneojenik etkilere sahip bir veteriner spesiyalitesidir. Deksametazon sodyum fosfat, kimyasal bileşimi bakımından 9-fluoro-llB,17,21-trihydroxy-16 a methylpregna-l,4-diene-3,21-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodyum esasına dayanan sentetik bir glukokortikoid türevidir. Doğal kaynaklı bir hormon olan hidrokortizonun sentetik bir analoğu konumunda olduğundan, eşdeğer dozlarda kortizon ve kortizole göre ortalama 30 katı daha güçlü antiinflamatuvar ve glukoneojenik etkinliklere sahiptir. Bu kapsamda olmak üzere, mineralokortikoid etkinliği çok zayıf olmasına karşın, oldukça güçlü glukoneojenik, antiinflamatuvar, antialerjik, antianaflaktik, antiromatizmal ve antiproliferatif etkinlikleriyle seçkinleşir. Belirtilen etkinlikleriyle; glikoneogenetik, proteolitik ve lipolitik etkinlikleri hızlandırır. Kan şekerini ve kullanıma hazır eneıji kaynaklarını artırır. Merkezi sinir sistemi etkinliklerini yükseltir. İn vivo koşullarda hücre zarım stabilize ederek kapillar damar geçirgenliğini ve eksudasyonu azaltır. Katabolik enzimlerin ve yangıyı azaltıcı mediyatör proteinlerin sentezini uyarır. Enzimatik yollarla prostaglandinler ve diğer yerel otokoidlerin sentezini inhibe eder ve şokları önler. Belirtilen etkilerinden veteriner hekimliği uygulamalarında geniş ölçekte yararlanılır.

Deksametazon, bütün hayvan türlerinde parenteral yollardan, eklem içi ve konjuktival yollardan uygulanır. Parenteral uygulama yerlerinden kolayca ve tam olarak emilir ve 30 dakika içerisinde etkili kan yoğunluklarına ulaşır. Plazma proteinlerine gevşek bir şekilde bağlanarak taşınır. Bu nedenle plazmadaki ilaç varlığı 24 saat devam eder. Geniş ölçekte bütün vücuda dağılır ve bu sayede dokulara ve hedef hücrelere etkili yoğunluklarda geçer. Deksametazon başlıca karaciğerde metabolize olur. Ağırlıklı bir şekilde 6-hydroxy ve 2-hydroxydexamethasone metabolitlerine dönüştürülür. Belirtilen metabolizma ürünleri de konjuge metabolitler halinde başlıca idrar ve dışkı ile vücuttan atılır. Parenteral yolla uygulanmasından sonraki 2-3 saat içerisinde etkisi gelişmeye başlar ve 4 - 5 saat içerisinde en üst düzeye ulaşır. Önerilen sağaltım dozlarında kullanılan deksametazon yeterince güvenli bir ilaçtır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Laktasyon dönemindeki hayvanlarda uygulamayı izleyen birkaç gün süresince süt veriminde % 20 -25 oranlarında azalma olabilir. Daha sonra süt verimi kendiliğinden yükselebilir. Klinik olguların çoğunluğunda tek doz halinde ilaç uygulaması yeterli olabilir. Uygulamanın tekrarlanması gerekli görüldüğünde doğal adrenokortikotropik etkinin baskılanmaması için en az 3 günlük zaman aralığının geçmesine özen gösterilmesi gerekir. Aksi halde doz aşımı riski söz konusu olabilir. Eklem içi ve benzeri yerel uygulamalarda yalnızca yerel antiflojistik etkiler gelişir. Böyle uygulamaların endikasyonu sadece enfeksiyöz nitelikli olmayan yerel yangı ve diğer hasarlarla sınırlıdır. Ayrıca uygulama sırasında asepsi ve antisepsi koşullarına özen gösterilmesi gerekir. Aksi halde bulaşma ve septik yangılar kaçınılmaz olabilir. Dolayısıyla iyileşme prosesleri gecikebilir.

Özellikle uzun süreli uygulamalar söz konusu olduğunda, latent durumdaki bakteri virus, mantar ve parazit enfeksiyonları aktif hale geçebilir. Koruyucu amaçla geniş spektrumlu antibiyotik ve/veya antiparaziter (endektositler gibi) ilaç kullanımı yararlı olabilir.

GEBELİKTE KULLANIMI

At ve sığırlarda gebeliğin son 3 ayında, diğer hedef hayvanlarda da gebeliğin son üçte birinde abortusa, prematür doğuma ve doğum sonrası retentio secundinarum olgularına yol açabilir. Bu nedenle gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN YE YAN ETKİLERİ

Kortikosteroid hormonların sistemik olarak kullanımında çok sayıda istenmeyen ve yan etkiler ortaya çıkabilir. Böylesine etkiler sağaltım dozuna, hayvanın fizyolojik durumuna ve özellikle uygulama süresine göre değişebilir. Önerilen sağaltım dozlarında ve kısa süreli olarak uygulandığında ortaya çıkabilecek başlıca yan etkiler kapsamında olmak üzere; gebeliğin ileri dönemlerinde yavru atma, laktasyondaki hayvanlarda süt veriminin geçici bir süre için azalması, yangı reaksiyonlarının baskılanması veya azalması nedeniyle yaraların iyileşmesinde gecikme, ülserleşme eğilimi, aşılamalarda ve doğal enfeksiyonlarda hümoral ve hücresel bağışıklık reaksiyonlarının hafiflemesi, latent durumdaki mikrobiyel, paraziter ve fungal enfeksiyonlara karşı vücut direncinin göreceli olarak azalması durumları söz konusu olabilir. Yerel uygulamalarda ise, asepsi ve antisepsi koşullarına uyulmaması veya yangılı doku içine enjeksiyon yapıldığı taktirde septik yangılar gelişebilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Glukokortikoid hormonlar NSAÍD grububundan (fluniksin, karprofen, fenilbutazon, asetilsalisilik asit vb) ilaçlarla kombinasyon halinde veya eş zamanlı olarak kullanıldıklarında mide ve bağırsaklarda kanama ve ülserasyonlara yol açabilir. Furosemid gibi diüretik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında kalsiyum ve potasyum kayıplarına bağlı olarak elektrolit dengesizlik riski artabilir. Aminoglutathimid, fenobarbital, fenitoin, rifampisin, efedrin, indometasin, vankomisin ve makrolik grubu antibiyotiklerle (eritrosin vb) birlikte kullanılmamalıdır. Diğer enjeksiyonluk ilaçlarla karıştırılarak uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER

Doz aşımında karşılaşılabilen başhca belirtiler kapsamında: immunosupresyon ve yangı reaksiyonlarının baskılanması sonucu latent durumdaki mikrobiyel, fungal ve paraziter enfeksiyonların etkinleşerek yaygınlaşması; her yaş hayvanda protein ve yağların yıkımı sebebiyle kaslarda incelme, yağ dokusunda dengesiz dağılım, et ve süt veriminde azalma, adrenokortikal ve lenfoid dokularda atrofi, deri ve yağ dokusunun incelmesi, osteoporoz, arthropatiler, kemik erimesi, glukoz toleransında azalma, nötrofili, lenfopeni, eozinopeni ve sodyum tutulmasında artış, hipokalemi, hipokalsemi ve gelişme çağındaki hayvanlarda büyümenin gerilemesi veya duraklaması durumları ortaya çıkabilir. Aşın doz yüklenmesine bağlı olarak gelişen böylesine olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik seçkin nitelikli bir antidot bulunmamaktadır. En akılcı yaklaşım olarak ilaç uygulamaları durdurulur. Semptomatik sağaltım seçenekleri ve gerekli görüldüğünde geniş spektrumlu antibakteriyel, antifungal ve antiparaziter ilaçlar uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi:

Tedavi sırasında ve son ilaç uygulamasından sonra 21 gün içinde sığırlar kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDIKASYONLARI

Tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporozis, tromboflebitis, hepatopatiler ve nefropatiler, peptik ülser ve mantar enfeksiyonlarında kullanılmamalıdır. Kortikosteroidler immunobiyolojik ve alerjik reaksiyonları değişik derecelerde baskılayabildikleri için, aşılamalar ve tanısal amaçlı alerjik testlerden bir hafta önce ve sonraki sürelerde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

*  Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

*  Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

*  Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

*  Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICILARIN ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcıların hata ve yanlışlıkla ilacı kendilerine enjekte etmemelerine dikkat etmeleri gerekir. Keza, göze ve deriye bulaştırılmamasına özen gösterilmelidir. Bulaşma durumunda, bulaşık giysiler çıkartıldıktan sonra, bulaşık göz ve deri kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Sakıncalı bir durum söz konusu olduğunda en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Devamed Enjeksiyonluk Çözelti, ambalajı içerisinde, 25 °C den daha düşük ortamlarda ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Belirtilen koşullarda muhafaza edilen ilacın raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boşalan şişelerin uygun bir plastik veya kağıda sarılarak çöpe atılması yerinde olur.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik bal renkli flakonlarda kullanıma sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.