DİANALİX
Etken Maddeler Kaolin | Neomisin Sülfat | Oksitetrasiklin | Pektin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Hindi | Köpek | Kuzu | Ördek | Tavuk | Tay
Firma Anadolu İlaç
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dianalix Oral çözelti Tozu, geniş antibakteriyel etkisi olan oksitetrasiklin ile gram negatif patojen bakterilere spesifik etkili neomisin kombinasyonudur.

Neomisin aminoglikozid grubu bir antibakteriyel olup bakterisit etkilidir. Neomisin başlıca gram negatif bakterilere (E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella sp., Pr vulgaris, Salmonella sp.. Shigella sp., H.influenza, N. meningiditis, Vibrio cholerae,) ve bazı gram pozitif bakterilere (StaPh, aureus, Strep. Faecalis) karşı etkilidir. Klebsiella sp, E.coli, Pseudomonas sp.'lerin duyarlılığı nispeten azdır. Strep. pyogenes, viridans grubu streptokoklar dirençlidir. Oksitetrasiklin ise tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup Oksitetrasiklin etki spektrumundaki mikroorganizmalara karşı ribozomunun 30 S alt ünitesine dönuşümsüz bağlanarak çoğalma ve büyüme devresindeki duyarlı bakterilerin protein sentezini inhibe ederek bakteriyostatik etki gösterir. Oksitetrasikline duyarlı bakteriler aşağıdaki gibidir;

Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella mutocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir. Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp. Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacterioides sp. ve Clostridium sp. ye etkili değişkendir. Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Neomisin ağız yolu ile alınım sonrası sindirim kanalından emilimi çok azdır. Sindirim sistemi salgılarına dayanıklı olduğundan uzun süre aktivitesini korur, gaita ile değişime uğramadan atılıma uğrar.

Oksitetrasiklin ağız yolu ile alındıktan sonra ince barsakların ilk kısmından hızla emilir. Emilimden sonra 2-4 saat içinde terapötik kan yoğunluğuna. 4-8 saat içindede maksimum kan yoğunluğuna ulaşır. Duyarlı bakterilerde protein sentezini inhibe eder. Atılımı idrar, gaita ve safra iledir.

DOZ AŞIMIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER

Önerilen doz ve süre içinde kullanımında yan etki riski yoktur. Doz aşımında görülen belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.