DİJEZİK
Etken Maddeler Diclofenac Sodium, Topical
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

DİJEZİK
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir çözelti olan Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 50 mg Diklofenak Sodyum  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan Diklofenak sodyum, Non-steroid antienflamatuar, analjezik, antispazmodik ve antipiretik etkinliğe sahiptir. Diklofenak sodyum araşidonik asit metabolizmasında prostaglandin, prostasilin ve tromboksan sentezinden sorumlu siklo-oksijenaz enziminin sentezini engelleyerek etkili olur.

Dijezik Enjeksiyonluk  Çözelti parenteral olarak uygulandıktan sonra uygulama alanından hızla emilir. Diklofenak’ın   barsaklar ve kas dokudan yüksek düzeyde emilmesi, sadece damar içi yolla değil oral, rektal ve kas içi  yolla uygulanmasına da imkan sağlar. Sığır ve atlarda uygulamadan sonra 1 saat  içinde en yüksek serum konsantrasyonuna ulaşır. Serum ilaç seviyesi sığırlarda 72 saat sonra düşmeye başlar. Dolaşımdaki ilacın %99’dan fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğer’de ilk geçişte yüksek oranda biyotransformasyona uğrar. Diklofenak ve metabolik yıkımlanma ürünlerinin organizmadan eliminasyonu başlıca idrar ve safra yolu ile olur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Atlarda anoreksi ile normal dozun iki katı dozlarda uygulandığında kanama ve karaciğer  rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda, tedavi derhal kesilmeli ve bir veteriner hekime danışılmalıdır. Tedavinin başlangıcında gastro intestinal semptomlar ve hemorajilerin bir sonucu olarak  kusma yada dışkıda kan görülürse  tedavi kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Tavsiye edilen dozlarda  enjeksiyon bölgesinde geçici, ağrılı bir şişlik ve kanama, nadiren de apse ve nekroz şekillenebilir.Tedavinin başlangıcında  kusma ve daire görülebilir. Gastro intestinal  hemorajiler gibi daha ciddi etkiler oluşabilir (kusma yada dışkıda  kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner  hekime danışılmalıdır.). Alerjik reaksiyonlar görülebilir (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi).

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diklofenak, diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, asetilsalisilik asit, kumarin grubu antikoagulanlar,  digoksin, furosemid ve diğer diüretik ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek  dozlarda  kullanıldığında  bulantı, kusma, ishal, yavaş veya hızlı soluma ve deride döküntü meydana gelebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) :Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Diklofenak sodyum’a hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sindirim rahatsızlığı ve kanamaya meyilli olan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

Gebelikte  kullanım : İleri derecede gebe hayvanlarda doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında, ısı ve  ışıktan koruyarak (4-30°C’de)  saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren  2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti ; 20 ml, 50 ml, 100 ml  ve 250 ml’lik renksiz  cam flakonlarda kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 17.07.2007

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 17.07.2007 -18/074

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290  34670    İkitelli /İSTANBUL

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.