DİKLOVET
Etken Maddeler Diklofenak
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

DİKLOVET
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

DİKLOVET Enjeksiyonluk Çözelti beher ml'de 50 mg diklofenak sodyum içeren berrak, renksiz veya soluk sarı renkte bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DİKLOVET Enjeksiyonluk Çözelti içeriğinde bulunan diklofenak sodyum, non- steroid antienflamatuar etkiye sahip bir maddedir. Antienftamatuar etkisinin yanında analjezik ve anti-piretik etkiye de sahip olan diklofenak sodyumun etki mekanizması araşidonik asit mekanizması üzerinden siklo-oksijenaz enziminin inhibe edilmesine dayanmaktadır.DİKLOVET Enjeksiyonluk Çözelti damar içi (I.V..) ve kas içi (I.M.) uygulanabilmektedir. Dolaşımdaki ilacın %99'dan fazlası serum proteinlerine bağlanır. At ve sığırlara 2,5mg/kg dozunda kas içi (İ.M.) yolla yapılan uygulamayı takiben 1 saat içinde en yüksek serum konsantrasyonu elde edilir. Bu seviye sığırlarda 72 saat sonunda düşmeye başlar. Diklofenak sodyumun ve metabolik yarılanma ürünlerinin organizmadan eliminasyonu başlıca idrar ve safra yoluyla olmaktadır.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Tedavinin başlangıcında gastro-intestinal semptomlar ve hemorajilerin bir sonucu olarak kusma ya da dışkıda kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır. Atlarda anoreksi ile normal dozun iki katı dozlarda uygulandığında kanama ve karaciğer rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda, tedavi derhal kesilmeli ve bir veteriner hekime danışılmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Tedavinin başlangıcında kusma ve diyare görülebilir ancak sığırlarda ilacın tolere edilmediğine dair bir belirtiye rastlanmamıştır. Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi) ve gastro- intestinal hemorajiler gibi etkiler (Kusma ya da dışkıda kan görülürse tedavi kesilmeli ve veteriner hekime danışılmalıdır.) görülebilir. Önerilen dozlarda uygulandığında enjeksiyon bölgesinde geçici, ağrılı bir şişlik ve kanama, nadiren de abse ve nekroz şekillenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Digoksin, furosemid ve diğer diüretikler, asetilsalisilik asit, kumarin grubu antikoagulanlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğer sistemik non-steroidal antienflamatuar ilaçlarla birlikte uygulandığında yan etkiler ortaya çıkabilir.

DOZ AŞIMINDA TEDBİRLER ANTİDOT 

Diklofenak sodyum, yüksek dozlarda uygulandığında yavaş veya hızlı soluma, mide bulantısı, kusma, ishal, ve deride döküntülere neden olabilmektedir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

DİKLOVET Enjeksiyonluk Çözelti, diklofenak sodyuma duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, sindirim rahatsızlığı veya hemorajisi olan hayvanlarda kontrendikedir. Gebelikte kullanım: Doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden dolayı ileri gebelikte kullanımı önerilmez.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Tedaviye 3-5 günden fazla devam etmeyiniz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacın kaza ile göze teması durumunda göz bol miktarda içme suyu ile durulanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü 24 aydır. Oda ısısında, ısı ve ışıktan korunarak 4 - 30 dereceler arasında saklanmalıdır.

KULLANIM SONRASI İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanım sonrasında ambalaj usulüne uygun şekilde imha edilmeli, başka amaçla kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20, 50 ve 100 ml'lik renksiz cam şişelerde piyasaya arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 21.06.2013

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 28.12.2009-22/012

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No: 1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Ulus Mah. Ankara Cad. No: 2 Kartepe - Kocaeli Tel: 0 262 317 88 00 Faks:0 262 317 88 31

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.