DOLARJİN
Etken Maddeler Dipiron (Metamizol)
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik | Spazmolitik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Topkim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Metamizol antifilojistik, analjezik, antipiretik ve spazmolitik etkili bir pirazolon bileşiğidir. Metamizol yangı mediatörlerinin (prostaglandin E2, prostanoidler) sentezini inhibe etmekle ve merkezi sinir sistemindeki yüksek otonom merkezler üzerine direkt veya endirekt etkilerle, yangısal ve romatizmal reaksiyonların hafifletilmesini, ağrı eşiğinin yükselmesini, düz kas spazmlarının çözülmesini, bozulan peristaltiğin yeniden düzene sokulmasını, perifer damarları genişleterek çizgili kaslarda ve dokularda kan dolaşımının artırılmasını, kasların gevşemesini ve ateşin düşürülmesini sağlamak suretiyle pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olur.

Biyoyararhlığı yüksektir. Enjeksiyon yerinden çabuk ve tam olarak emilir. Dokularda hızla aktif metabolite dönüşerek yarım saat içinde maksimal plazma ve doku konsantrasyonlarına erişir. Etkisi erken başlar ve birkaç saat (normalde 4-8 saate kadar) devam eder. Dağılımı yüksektir. Vücut sıvılarına, dokulara ve merkezi sinir sistemine iyi nüfuz eder. Vücutta birikim yapmaz. İdrar yolu ile hızla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Yarış atlarında yarıştan önceki ve sonraki 5 gün içinde kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Plasentadan geçerek fötusta solunum depresyonuna sebep olabilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Uzun süre metamizol kullanımlarında agranulositozis ve lökopeni şekillenebilir. Bu sebeple tedavi sırasında periyodik kan sayımı yapılmalıdır. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. MS S ve kardiovaskuler sistem üzerine etkileri olduğumdan kalp-damar rahatsızlığı bulunan yaşh hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Sürgün, uyuşukluk, öfari, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısıi karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir. Etçillerde bulantı ve kusmaya yol açabilir. Metamizolün protrombin formasyonunu baskı altına alması nedeniyle kanama eğilimi artabilir. Enjeksiyon bölgesinde geçici lokal yangı ve şişkinlik oluşabilir. Şişkinlik oluşursa sıcak pansuman uygulanabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenilbutazon ve barbituratlarla beraber kullanılmamalıdır. Klorpromazinle eş zamanlı kullanıldığında hipotermiye neden olacağmdan beraber kullanılmamalıdır. Salisilik asitle beraber kullanılmamalıdır.

KONTRAENDIKASYONLAR

Hemopoetik sistem hastalıkları, kronik mide-barsak ülserleri, bronşial spazm ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER VE ÖNLEMLER

Toksik dozlarda kan basıncında aşın düşme, koma, şok, konvulsiyonlar, solunum durması, hemoraji, böbrek ve karaciğer hasan şekillenebilir. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kedilerde eksitasyon ve salivasyona neden olabileceğinden kullanımı önerilmez.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.ajs); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için beslenen sığırlar 12 gün süreyle kesime sevk edilemez. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ

Oda ısısında (15-25°) ışıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz.

Raf ömrü : İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Metamizole aşırı duyarlı olduğu bilinen insanların ürüne temasında dikkatli olunmalı ve deriye teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutularda 20 ml, 50 ml ve 100 ml çözelti içeren bal renkli şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.