EKOMEC %1
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Ekomed
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs
Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit

BİLEŞİMİ
Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti renksiz veya hafif sarı renkli berrak çözelti halinde olup, her ml’si 10 mg ivermektin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti’nin etken maddesi olan ivermektin bir Avermectin türevi olup Streptomyces avermitilis’in fermantasyon ürünüdür. Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti’deki ivermektin iki Avermectin türevinin dengeli oranlardaki karışımıdır. Etken madde ivermektinin en az % 80’i 22,23-dihidroavermectin B1a ve % 20’den fazlası 22,23-dihidroavermectin B1b homolog’undan oluşur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI-) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler, parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin engelini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-nerjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.
Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti deri altı uygulama sonrası kolayca emilir 2 saat ile 48 saatte pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Emilim sonrası plazma proteinlerine bağlanarak beyin ve omurilik sıvısı hariç tüm vücuda dağılır. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Ürün sistemik etkili olup iç ve dış parazitler tarafından parazitlerin beslenme anında alınır. İvermektinin duyarlı nematod ve artropodlarda hedeflediği ve etkilediği yer sinir sistemidir. Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. İvermektin, organizmada yükseltgenme tepkimesine maruz kalır, sığır ve koyunlarda karaciğerde bulunan ana metabolitleri, 24-hydroxy-methyl-22,23-dihydroavermectin B1a ve onun monosakkaridi ve B1b eşdeğerleridir. Bu metabolitler, yağ dokuda nonpolar yağ asidi ester metabolitlerine dönüşür ve ilacın vücuttan % 98 kadarı safra aracılığında dışkı ile ve % 2 kadarı da idrarla atılır.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti koyun ve sığırlarda geniş etki spektrumlu endo ve ektoparaziter etkiye sahip olup aşağıda yazılı iç ve dış parazitlerin tedavi ve kontrolünde kullanılır.
Sığırlarda
Uyuz Etkenleri: Psoroptes bovis,Sarcoptes scabei bovis, Chorioptes bovis
Bitler: Linognatus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis,
Mydriasis etkenleri: Dermatobia hominis (larva)
Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophylus sp.
Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus placei, Ostertagia ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O.Iyrata (erginler, L4 larvalar),Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C.punctata, C.pectinata, Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strogyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotumum, Trichuris sp.
Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus
Deride Filariosis Etkenleri: Parafilaria bovicola
Göz Nematodları: Thelezia sp (ergin)
Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva),
Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax
Koyunlarda
Uyuz Etkenleri: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabei var. ovis, Chorioptes ovis
Bitler: Bovicola ovis, Linognatus pedalis
Burun Kurtları: Oestrus ovis
Yara Kurtları: Chrysomia bezziani
Koyun yapağı sineği: Melaphagus ovinus
Keneler: Boophylus sp.
Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus axei,T.colubriformis, T.vitrinus, Cooperia curticei,Nematodirus filicollis, Nematodirus sp., Oesophagostomum columbianum, O.venulosum, Strogyloides papillosus, Chaberthia ovina, Trichuris ovis
Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde sığır ve koyunlarda farmakolojik dozu 0,2 mg (200 mcg)/kg canlı ağırlık olup, pratik doz her 50 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Pratikte aşağıda verilen canlı ağırlık ( kg) ve dozları (ml) gösteren tablo kullanılabilir.

Koyun Sığır
Canlı ağırlık (kg) Doz (ml) Canlı ağırlık (kg) Doz (ml)
20-25 0,5 50-100 1-2
25-50 1 100-200 2-4
50-75 1-1,5 200-400 4-8

Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti yalnız deri altı olarak kullanılır. Ürün sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına; koyunlarda derinin gevşek olan koltuk gerisi ve koltuk altı bölgelerine tatbik edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır. 10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

  • Hangi parazit sözkonusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
  • Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için veteriner hekime danışınız.
  • Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye olunur.
  • Hypoderma bovis larvalarının göçleri sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da ösafagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik bulgular mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.

Gebelikte Kullanım: Önerilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Deri altı enjeksiyonu takiben, uygulandığı yerde hafif, lokal ve kendiliğinden geçen reaksiyonlar görülebilir. Önerilen dozlarda herhangi bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Hedef hayvanlarda kullanılan diğer ilaç veya maddelerle geçimsizliğine dair bilgi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz toleransı geniştir (buzağı-kuzu en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat). Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur. Çok yüksek dozlarda depresyon, inkordinasyon, tremor, ayağa kalkamama, paraliz görülebilir.

KONTRENDİKASYONLARI
Kas içi ve damar içi yollarla uygulanmamalıdır. Nokra etkenlerinin omurilik göçleri ve özefagus göçleri sırasında kullanımı kontrendikedir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığırlarda ve koyunlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla doğrudan temastan kaçınılmalıdır. İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. Uygulama sonrası eller iyice yıkanmalıdır.

KULLANIM SONRASI İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ölüme sebep olabileceğinden Collie ırkı köpekler başta olmak üzere köpeklere uygulanmamalıdır. Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir. Suda yaşayan canlılar için toksiktir. Bu sebeple ilacın su kaynaklarına karışmamasına dikkat ediniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 20 ml ,50 ml ,100 ve 200 ml’lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.