EKOMEL
Etken Maddeler Meloksikam
Farmasötik Grup Antienflamatuar | Antiromatizmal
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Dana | Kedi | Köpek | Sığır
Firma Ekomed
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs
Ekomel Enjeksiyonluk Çözelti
Nonsteroid-Antiinflamatuar-Antiromatizmal

BİLEŞİMİ
Ekomel, berrak açık sarı renkli, karakteristik kokulu steril enjeksiyonluk çözelti halinde olup, her ml’si 5 mg Meloxicam içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Meloxicam, oksikam grubundan nonsteroid antiinflamatuar bir etkin maddedir. Meloxicam analjezik, antiromatizmal, antipiretik, antiinflamatuar ve antieksudatif etkilere sahiptir. İndüklenebilir siklooksijenaz olan COX-2 iltihap olayına yol açan farklı etki ve etkenler tarafından proinflamatuar etkili prostoglandinlerin oluşumuna yol açar. Selektif cyclooxygenesa-2 (COX-2) inhibitörü olan meloxicam analjezik, antiromatizmal, antipiretik, antiinflamatuar ve antieksudatif etkilerini yangı mediatörleri olan prostoglandinlerin sentezini inhibe ederek göstermektedir.
Meloxicam 0,5 mg/kg dozda derialtı (SC) uygulamayı takiben 6-8 saat sonra 2,1 µg/ml‘lik doruk plazma seviyesine ulaşır. Biyoyararlanımı deri altı uygulamada %92‘dir. Yarılanma ömrü yaklaşık 26 saatdir. Meloxicam %98 oranında plazma proteinlerine bağlanır. En yüksek ilaç konsantrasyonuna karaciğerde, böbrekte ve safrada rastlanır. Meloxicam vücuttan %50 oranında idrar ile geriye kalanı ise dışkı ile atılmaktadır.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Sığır, köpek ve kedilerde antiinflamatuar, antiromatizmal olarak kullanılır. Ayrıca ishallerde su kayıplarını azaltmak için tendo ve tendo kılıfı yangılarında, akut ve kronik nitelikli eklem hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; farmakolojik dozu sığırlarda deri altı (SC) veya damar içi (IV) yolla 0,5 mg/kg canlı ağırlık; kedi ve köpeklerde deri altı yolla 0,2 mg/kg canlı ağırlık dozunda uygulanır.
Pratik doz tablosu aşağıda verilmiştir.

HAYVAN TÜRÜ CANLI AĞIRLIK FARMAKOLOJİK DOZ DOZ UYGULAMA ŞEKLİ
Buzağı-Dana 50 Kg 0,5 (mg/kg) 5 ml Deri altı (sc), damar içi (iv)
100 Kg 0,5 (mg/kg) 10 ml Deri altı (sc), damar içi (iv)
Erişkin Sığır 300 Kg 0,5 (mg/kg) 30 ml Deri altı (sc), damar içi (iv)
400 Kg 0,5 (mg/kg) 40 ml Deri altı (sc), damar içi (iv)
500 Kg 0,5 (mg/kg) 50 ml Deri altı (sc), damar içi (iv)
Köpek 10 Kg 0,5 (mg/kg) 0,4 ml Deri altı (sc)
20 Kg 0,5 (mg/kg) 0,8 ml Deri altı (sc)
Kedi 5 Kg 0,5 (mg/kg) 0,2 ml Deri altı (sc)

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Uygulama esnasında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalı ve önerilen dozlar aşılmamalıdır.
Gebelikte Kullanım: Önerilen kullanım şeklinde gebe ineklerde güvenlidir. Ancak köpek ve kedilerde gebelikle ilgili çalışmalar yeterli olmadığından gebeliğin son 1/3 ünde kullanılmaması önerilir.<(p>

İSTENMEYEN ETKİLER
Önerilen dozlarda herhangi bir yan etkisi yoktur. Deri altı uygulamada ürünün uygulandığı yerde hafif, lokal ve kendiliğinden geçen reaksiyonlar görülebilir. Gastro-intestinal sistem yan etkilerine neden olur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Glukokortikoitler, diğer nonsteroid antiinflamatuarlar ve antikoagulan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT
Doz toleransı geniştir. Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütü 5 gün (10 sağım) boyunca kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI
Karaciğer, kalp ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Meloksikama karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gastrointestinal ülserasyon ya da kanaması olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla doğrudan temastan kaçınılmalıdır. İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. Uygulama sonrası eller iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml, 100 ml’lik Tip-I renksiz cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.