EKOZANİD 1125
Etken Maddeler Oksfendazol (Oxfendazole) | Oksiklozanid (Oxyclozanide)
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Ekomed
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

 

Ekozanid 1125
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ: Ekozanid 1125 Oral Tablet, kirli beyaz renkli ve ortasından çentikli bolus şeklinde olup, her tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Ekozanid 1125 Oral Tablet’ in bileşiminde bulunan Oksfendazol, bir benzimidazol türevidir. Oksfendazol, parazit helmintlerin enerji-üretim metabolizmalarını bozmak suretiyle antihelmintik etki gösterir. Parazitlerde fumarat redüktazın etkinliğini engelleyerek etkili olurlar. Engelleme sonucu glikoz emilmesini önler, glikojen kullanımını arttırır ve ATP üretimini azaltırlar. Bunun sonucunda kullanılabilir enerjiden yoksun kalan parazit ölür.

Oksfendazol yavaş bir şekilde metabolize olarak vücuttan atılır. Aktif madde ve metabolitlerin vücuttan atılımları yavaştır. %26 oranında idrarla, %63 oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid, Salisilanid türevi suda çözünmeyen bir ilaçtır. F. hepatica ve F.gigantica’nın ergin şekillerinde etkilidir. Oksiklozanid, parazitlerde oksidatif fosforilasyonun kırılması sonucunda enerji metabolizmalarını bozarak etkir. Oksiklozanid sığır ve koyunların sindirim kanalından iyi emilir ve 24-48 saat içinde plazmada doruk yoğunluğa erişir. Sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde en yüksek yoğunluklarda birikir. Büyük ölçüde idrarla ve glukuronid bileşiği şeklinde atılır.

Ekozanid 1125 ENDİKASYONLARI

Ekozanid 1125 Oral Tablet, sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları, şeritler ve karaciğer kelebekleri üzerinde etkilidir.

Etkili Olduğu Parazitler:
Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica’nın ergin şekilleri ve yumurtaları
Mide bağırsak kılkurtları: Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., Haemonchus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp. ve Bunostomum sp. Trichuris ve Oesophagostomum türleri: Chabertia ovina’nın olgun ve gelişmekte olan genç formları ile yumurtaları
Akciğer kılkurtları: Dictyocaulus viviparus ve Dictyocaulus fiaria Şeritler: Moniezia sp

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde farmakolojik dozları;
Koyun: 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 15-20 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid
Sığır: 5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 10-15 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid şeklindedir.

Pratik doz;
Kuzu : ½ tablet (25 kg canlı ağırlığa kadar)
Koyun :1 tablet (50 kg canlı ağırlığa kadar)
Buzağılar :2 tablet (100 kg canlı ağırlığa kadar)
Danalar :3 tablet ( 150 kg canlı ağırlığa kadar)
Sığırlar :4 tablet ( 200 kg canlı ağırlığa kadar)
Tabletler yutturulur ya da su içinde dağıtılarak şişeyle içirilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilmektedir:

  • Biri ilkbahar ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda en az 2 ilaçlama,
  • Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama,
  • Kuzuların korunması bakımından doğum sonrası bir uygulama,
  • Ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Hafif nefes darlığı, hipotansiyon, defekasyon, ürinasyon gibi yan etkiler geçici olup bir-iki saat içinde kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Oksfendazol’un, trematodlara karşı bromsalanlarla birlikte kullanılmaması önerilir. Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında sığırlarda abortlara ve koyunlarda da ölümlere neden olabilirler.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm şekillenebilir. Sığırlarda ise 30 mg/kg dozda uygulandığında bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Terapötik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksia, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir, bazen ölüm olabilir. Bu durumda klinik semptomlara göre sağıtıma geçilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağım) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez. Gebelikte kullanım: Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3’ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direkt güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 10, 20, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.