ENDOMETRİN
Etken Maddeler Ampisilin | Kolistin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Uterus içi Tablet
Hayvanlar İnek
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ENDOMETRIN
Uterusiçi
Antibakteriyel Süspansiyon

BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli yağlı süspansiyon 20 ml'de 500 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum , 500.000 IU kolistine eşdeğer kolistin sülfat ,

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ampisilin bakterisit etkili , geniş spektrumlı bir penisilin türevidir. Bakterilerin aktif çoğalma döneminde hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe ederek etki gösterir. Özellikle Stafilokok, Streptokok, S. fecalis, E. coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Pasteurella, Brucella, Closttridium, Corynebacterium sp.'ye karşı etkilidir.

Kolistin polipeptid yapısında bakterisit bir antibiyotiktir. Katyonik nitelikte yüzey- aktif bir maddedir. Bakteri hücre membranlarının fosfolipid yapılarını bozup , hücre geçirgenliğini artırarak etkili olur. Gram negatif bakterilerden E. coli, Salmonella sp. Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp., Shigella sp., Vibrio sp., Klebsiella sp., ve Bordetella sp. Başlıca etkili olduğu mikroorganizmalardır. Gram pozitif bakterilere etkili değildir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Tavsiye edilen dozlarda uygulandığında herhangi bir yan etkisi yoktur. Nadiren penisilin alerjisine bağlı olarak; kaşıntı, ürtiker, bulantı, kusma, solunum güçlüğü, koma gibi yan etkiler, anafilaktik şok meydana gelebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Amikasin sülfat, klorpromazin hidroklorür dopamin hidroklorür, gentamisin sülfat, oksitetrasiklin hidroklorür, linkomisin hidroklorür sodyum bikarbonat ve tetrasiklin hidroklorür ile geçimsizdir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s) ; T edavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 7 gün geçmeden inekler kesime sevk edilmemelidir.

Son ilaç uygulamasından sonra 6 sağım (3 gün ) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONU

Penisilin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Penisilinlere bağlı aşırı duyarlılıklarda ürtiker, deri döküntüleri ve anjiyonöretik ödem oluşabilir.

DOZ AŞIMI , BELİRTİSİ ALINACAK ÖNLEMLERVE TEDAVİSİ

Penisilinlere aşırı duyarlılık sonucu, anafilaktik şok gelişmesi durumunda; ilaç uygulamasına son verilerek adrenalin ve kortikosteroidler ile müdahale edilmelidir..

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Oda sıcaklığında ( 15-25 °C 'de ) saklandığında raf ömrü 2 yıldır. Açılan tüp kullanılmalıdır, kalan miktar tekrar kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve ambalajında saklayınız. Sadece intrauterin uygulama içindir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10 ve 20 ml'lik, 4, 10 , 40 ve 100 adet poletilen enjektör içeren karton kutularda arz edilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.