EVİT-SE
Etken Maddeler Sodyum Selenit | Vitamin E (Tokoferol)
Farmasötik Grup Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar At | Buzağı | Kanatlılar | Keçi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Sığır
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

E vitamini ve selenyum hücre zarı ve hücrenin iç yapılarında peroksidasyona bağh dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve hücrenin normal yapışırım korunması yönünde birbirlerini tamamlayıcı biyolojik etkinliklere sahip antioksidan maddelerdir. E vitamini lipidlerdeki doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler. A vitaminini koruyucu etkisi de vardır. Glutation reductase enziminin yapısına giren selenyum, glutation-glutation peroxidase sisteminde oluşan peroksitlerin parçalanmasını hızlandırmak suretiyle etkir.

E vitamini yağlarla birlikte sindirim kanalından emilir. İhtiyaç fazlası yağ dokularında depolanır; esas olarak safra salgısı ile ve az oranlarda idrarla vücuttan atılır. Selenyum barsaklardan çabuk emilir. Genelde plazma proteinlerine bağh olarak vücuda dağılır. Çoğunlukla proteinlere bağlı halde dokularda birikir. Plasentaya ve yumurtaya geçebilir. Metil bileşikleri halinde idrar ve dışkı ile ve kısmen de solunum havası ile vücuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARI

Hedef tür için özel uyarı bildirilmemiştir. Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanılabilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Önerilen kullanım şekli ve dozlarda herhangi bir yan etki görülmemektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Yenilerde bulunan acılaşmış ve bu sebeple ileri derecede oksitlenmiş, polimerizasyon ve dimerizasyona uğramış yağlar ve yanısıra oksitleyici çevre koşulları, ultraviyole ışığı ilacm etkinliğini azaltır. Metal iyonları, nitrit. nitrat kirlilikleri de E vitamini emilimini azaltır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER/ANTİDOT

Tavsiye dozlarından birkaç kat fazlasının bir defada veya birkaç gün ardı ardına uygulanması halinde selenyumdan kaynaklanan akut selenosis; tavsiye dozlarında verilmiş olsa dahi, kısa aralıklarla tekrarlanan uzun süreli uygulamalar kronik selenosis'e yol açar. Kanatlılarda kuluçka randımanı düşer, embriyonal defektler oluşur. Memelilerde akut selenosis, sancı, ishal, anormal duruş ve hareket bozuklukları, solunum güçlüğü, dolaşım yetmezliği ve koma; kronik selenosis'de tırnakta çatlak ve deformasyonlar, ileri aşamada tırnağın ayrılması, topallık, zayıflama, fertilite ve verim düşüklüğü başhca belirtilerdir. Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Rasyonda kükürtlü aminoasit oranının yükseltilmesi tavsiye olunur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.):. Et, süt ve yumurta için üaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

KONTRAENDİKASYONLARI

Bilinen kontraendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve rutubetsiz yerde, 15-25 °C arasındaki oda ısısında muhafaza ediniz.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Kullanım için ilk açıldıktan sonra, ambalajın yırtılan kısmım iyice kapatmak ve bantlamak, rutubet ve ışıktan korumak koşuluyla 3 ay içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10 adet x 100 gram toz ihtiva eden alüminyum folyo poşet/karton kutu içinde satışa sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.