EXCEDE
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

UYARILAR

Excede® enjeksiyonluk süspansiyonun sığırlara kulağın dış kısmına deri altı yolla uygulanması sonrası kalınlaşma ve aseptik hücresel infiltrattan oluşan şişkinlik görülebilir.

Excede® enjeksiyonluk çözeltinin kulak arterine kaza ile enjeksiyonunun fatal etki ile sonuçlanması muhtemeldir. Yapılan etkinlik ve güvenlik çalışmalarında antibiyotik ya da formulasyona bağlı herhangi diğer bir sistemik etki tespit edilmemiştir.

Gebelikte kullanım

Fareler üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları teratojenik, fötotoksik ve maternotoksik etkinin olmadığını göstermiştir. Excede'in gebe sığırlarda güvenliği ile ilgili spesifik çalışmalar yapılmamıştır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

İlaç kalıntı arınma süresi (ikas); İlaç uygulanmasından sonra 13 gün geçmeden sığırlar kesime sevk edilmemelidir (i.k.a.s. sığır eti için 13 gündür). Süt veren ineklerde sütte ilaç kalıntı arınma süresi 0 gündür. Önerilen uygulama yolundan farklı yollarla uygulama (boyun bölgesinden deri altı yolla uygulama ya da kas içi uygulama) ya da önerilen dozun üzerinde uygulama istenmeyen rezidülere neden olabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 100 mi'iik tip 1 cam şişelerde sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

İmal tarihinden itibaren 24 aydır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.