KETOJEZİK
Etken Maddeler Ketoprofen
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

KETOJEZİK
Enjeksiyonluk Çözelti
Non - steroid Antienflamatuar, Analjezik ve Antipiretik

BİLEŞİMİ

Renksiz ve berrak görünümlü, steril  bir çözelti olan Ketojezik Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 100 mg   Ketoprofen  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ketoprofen arilpropiyonik asit grubuna bağlı non - steroid antienflamatuar, analjezik, antipiretik, antiendotoksik ve antibradikinin etkili bir maddedir. Ketoprofen’in antienflamatuar etkisi siklooksijenaz (COX) enzimlerinin baskılanması yoluyla yangılı dokuda prostaglandinlerin  sentezini engellemesi sonucunda meydana gelir. Ketoprofen hem siklooksijenaz hem de lipooksijenaz yolunu inhibe eder. Siklooksijenaz inhibisyonu ile  araşidonik asitten vazoaktif, enflamatuar, piretik etkili ve trombosit agregasyonunu sağlayan tromboksan A2, prostaglandin ve prostasiklinlerin oluşumunu engeller. Lipooksijenaz inhibisyonu ile de vasküler permeabiliteyi arttıran, lökositler üzerindeki şemotaktik özelliğinden  dolayı enflamatuar etkili olan lökotirienlerin oluşumunu engeller.

Ketoprofen kas içi uygulanmasından sonra uygulama yerinden kolay ve iyi emilir. Kas içi uygulamadan yaklaşık  2 saat sonra  kas - iskelet sisteminde antienflamatuar etkisini gösterir ve yaklaşık 12 saat  sonra  maksimum plazma seviyesine ulaşır. Atlarda damar içi uygulamadan 15 dakika sonra  analjezik etkisi oluşur ve ilerleyen saatlerde artarak devam eder. %99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Plazma yarı ömrü 2 saattir. Biyoyararlanımı % 85 - 100’dür. Karaciğerde glukuronik asitle birleştirildikten  sonra  büyük ölçüde (%90) ilk 24 saat içinde idrarla atılır. Atlarda uygulamadan 10 gün sonra idrarda ketoprofen ve metabolitleri görülebilir (analitik duyarlılık 50 ng / ml)

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

  • Antibiyotik tedavisiyle kombine bir şekilde uygulanarak  tedavi etkisi arttırılabilir.
  • Ketoprofen’in antibradikinin  aktivitesine bağlı olarak  bronkospazmlara karşı  etkili olması, solunum sistemi  hastalıklarının  tedavisindeki önemini arttırmaktadır.
  • Süt ineklerinde mastitise karşı antibiyotik tedavisiyle birlikte uygulandığında  iyileşme oranını yükseltmektedir.
  • Prostaglandin  sentezini  engellediğinden operasyon sonrası  kullanımında  kanama eğiliminin artması söz konusudur. Bu nedenle operasyon sonrası kanamaların  durdurulması yönünde  önlemler alınmalıdır. Bu amaçla vitamin K1 enjeksiyonu yapılabilir.
  • Yarış atları son uygulamadan sonra  15 gün geçmeden yarıştırılmamalıdır.
  • Damar içi uygulamalar vücut ısısında ve yavaş yapılmalıdır.
  • 6 haftalıktan küçük hayvanlarda güvenliği kanıtlanmadığından kullanılması risklidir. Uygulanması halinde hayvanlar dikkatle gözlem altında tutulmalıdır.
  • Hipotansif, hipovolemik ve dehidre hayvanlarda  renal  toksisiteyi  arttırma riski bulunmaktadır

Gebelikte Kullanım : Sığırlarda  tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir. Atlarda gebelik ve fertilite  üzerine  etkileri açıklığa kavuşmadığından gebe kısraklara uygulanması risklidir.

İSTENMEYEN  / YAN ETKİLERİ

Enjeksiyon alanında geçici bir irritasyona neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ketoprofen diüretikler, antikoagulan ilaçlar, nefrotoksik ilaçlar ve diğer non - steroid antienflamatuar  ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Warfarin,  fenilbutazon  ve heparin ile birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca  uygulamadan sonraki 24 saat içinde diğer non - steroid antienflamatuar ilaçlar verilmemelidir

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Sığır ve atlarda  önerilen dozun 5 katı ve 2 - 3  kat uzun süre kullanımında belirgin bir yan etki görülmemiştir. Doz aşımında, renal bozukluk belirtileri ve uyuşukluk gözlenebilir. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben  eti için yetiştirilen sığırlar damar içi uygulamadan sonra 1 gün süreyle, kas içi uygulamadan sonra       4 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben inek sütü için sıfır ( 0 ) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Ketoprofen’e aşırı duyarlılığı bulunan hayvanlarda, kalp, karaciğer ve böbrek yetersizliği bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Teması halinde derinizi, ellerinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI  VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25°C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Ketojezik Enjeksiyonluk Çözelti ; kutu içerisinde  20, 50, 100  ve 250 ml’lik amber renkli  flakonlarda  satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 31.12.2007

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 31.12.2007 - 19 / 054

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç  San. ve  Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290       34670    İkitelli /İSTANBUL   

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.