MAKROTON
Etken Maddeler Bakır | Canlı Maya Hücresi | Çinko | Demir | Kobalt | Manganez | Mannan Oligosakkarit | Saccharomyces Cerevisiae | Selenyum | Vitamin A | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol
Farmasötik Grup Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Kuzu | Oğlak | Sığır
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

MAKROTON
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Vitamin+Mineral

BİLEŞİMİ

MAKROTON Oral Çözelti Tozu, esmer - kahverenkli, akışkan nitelikli ve homojen görünümlü ince partiküllerden oluşan bir tozdur ve beher 100 g tozda;

Vitamin A   1.250.000 İÜ
D3 Vitamini   250.000 İÜ
E vitamini   1.000 mg
Kobalt (Organik kelat)   %0.5
Bakır   %5
Demir   %7
Mangan   %5
Çinko   % 5
Selenyum   %5
Mannan oligosakkarit %20
Canlı Maya Hücresi %20 (Saccharomyces cerevisiae1026 suşu)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Makroton Oral Çözelti Tozu, buzağı, kuzu ve oğlaklar ile besi sığırlarında çoğul iz mineral ve vitamin gereksinmesinin karşılanması, yüksek düzeyde verimliliğin güvenceye alınması, immun sistemin desteklenmesi ve vücut direncinin artırılmasında ve stres durumlarında çok yönlü destekleyici sağaltımı amacıyla kullanılan başlıca önemli organik iz mineraller, vitaminler, zenginleştirilmiş canlı maya hücresi kompleksi ile doğal bir probiyotiğin dengeli ve uyumlu bir kombinasyonu esasına göre geliştirilmiş çok amaçlı bir üründür.

Makroton Oral Çözelti Tozu, biyoyararlamm etkinliği artırılmış başlıca 6 çeşit iz mineral, yağda çözünen vitaminler, zenginleştirilmiş canlı maya hücresi kompleksi ile doğal bir probiyotiğin dengeli ve uyumlu bir kombinasyonu esasına dayanır. Ürün formülasyonunda yer alan iz minerallerden bakır, çinko, kobalt, manganez ve selenyum gibi temel iz elementler evcil hayvanlarda sağlıklı büyüme ve gelişme, iskelet, kas ve epitel doku bütünlüğünün korunması, bağışıklık, üreme, metabolik olaylar ve çok yönlü verimlilik bakımından belirleyici öneme sahiptirler.

Makroton Oral Çözelti Tozu, minerallerin organik bir taşıyıcıya bağlanmış halde olan ve çok yüksek oranlarda biyorarlanım etkinliği sağlayan organik kompleks şekilleri seçilmiştir. Bakır, demir, çinko, kobalt, mangan ve selenyum gibi hayvan besleme yönünden önemli başlıca iz minerallerin metiyonin ve lizin gibi aminoasitler ile, proteinlerin küçük birimlerini oluşturan peptidlere şelasyon olayı ile bağlanması suretiyle hazırlanırlar. Hayvanların sindirim kanalında bulunan serbest ve iyonize haldeki iz mineraller, biyolojik zarları geçemediklerinden, yeterli boyutlarda emilebilmeleri için, aminoasitler ve peptidlere bağlanarak elektrik yükünden yoksun noniyonize şekle dönüşmeleri gerekir. Belirtilen nedenle de elementer veya inorganik tuzlar halinde olan iz minerallerin sindirim kanalından emilmeleri çok düşüktür. Oysa, organik kompleks halinde bulunan iz mineraller, önceden organik bir taşıyıcıya bağlanmış halde olduklarından, biyolojik yönden daha etkin haldedirler, biyolojik zarları kolaylıkla geçebildiklerinden, hayvanlar tarafından kolaylıkla değerlendirilebilirler. Ürün formülasyonu, yüksek yoğunluklarda A, D ve E vitaminleriyle desteklenmiştir. Böylece, hızla büyüme ve gelişme aşamasında olan ya da yoğun şekilde yetiştirilen hayvanlarda iskelet ve kas sistemlerinin dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesi, epitel doku bütünlüğü korunması sağlanmıştır. Makroton Oral Çözelti Tozu'nun formülasyonunda yer alan canlı maya hücresi, çok seçkin bir maya suşu olan Saccharomyces cerevica'nın 1026 numaralı suşundan oluşur. Yeni doğanlar, çok genç ruminantlar ve besi sığırlarına yeterli sürece ve miktarlarda verildiğinde hayvanların sindirim sistemi mikroflorasını destekler ve olumlu yönde geliştirir. ruminal etkinliğin gelişmesi aşamasında katı yeme geçiş sürecini kısaltır. Besi sığırlarında rumenin yararlı florasını destekleyip geliştirerek yemin sindirilebilirliğinı, etkinliğinin ve canlı ağırlık kazancını artırır. Makroton Oral Çözelti Tozu'nun diğer bir aktif maddesini oluşturan manan oligosakkarid maddesi, maya hücresi duvarının dış kısmından elde edilerek, yararlı biyolojik etkileri yönünden ileri derecede arıtılmış olan tümüyle organik biyolojik maddedir. Besin değeri olan hayvanlarda enerji ve protein üretimi artışı ile hayvanın immun sistemini desteklenmesi ve modüle edici etkinlikleriyle seçkinleştirir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozda kullanıldığında, A vitamini vücutta birikerek, iskelet anormallikleri, spontan kemik kırılmaları ve yaygın nitelikli iç kanamalara neden olabilir. Aşırı yüksek dozda Vitamin D3'ün sığırlarda, anoreksi, ruminasyon hareketlerinin azalması, ventriküler sistol, bradikardiye neden olduğu bildirilmiştir. MAKROTON'un sürekli ve aşırı yüksek dozda verilmesi akut ve kronik zehirlenmelere ve ölüme kadar giden metabolik hastalıklar sebep olabilir. Bu gibi durumlarda, ilaç kullanımı durdurulur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) et ve süt için "0" gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında kuru ve temiz bir ortamda saklanmalıdır. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 100 g'lık beyaz renkli plastik şişe - 250 g ve 1000 g'lık beyaz renkli plastik şişede arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 13.05.2004

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 04/09/2003-12/049

RUHSAT SAHİBİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul

İMAL YERİ

DAMLA İlaç ve Kimya San.Tic.Ltd. Şti. Keyap çarşı sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.