MAKSEPRİN
Etken Maddeler Eprinomektin (Eprinomectin)
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Sığır (Besi) | Sığır (Süt)
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MAKSEPRİN
Dökme Çözelti
Süt ve Besi Sığırları İçin Endektosit

BİLEŞİMİ

MAKSEPRİN Dökme Çözelti, beyaz-sarı renkli bir çözelti olup, beher ml’sinde, 5 mg eprinomektin bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MAKSEPRİN Dökme Çözelti’nın etkin maddesi olan eprinomektin, makrosiklik laktonların avermektin grubundan, geniş spektrumlu, yarı sentetik bir bileşiktir. C25’teki metilen grubuyla farklılaşan Eprinomektin B1a (%90) ve eprinomektin B1b olan iki homologdan oluşur.

Eprinomektin hayvanların iç ve dış parazitlerine karşı etkilidir. Etki mekanizması, diğer avermektinler gibi, hedef organlarda bulunan spesifik ve yüksek afinite gösteren reseptörler aracılığıyla olur. Organizmanın, klor iyonlarına karşı membran geçirgenliği artar, ancak bu durum, GABA kapılı klorür kanallarına bağımlı değildir. Avermektinler, GABA kapılı kanallarla etkileşirlerse de bu durum çok yüksek konsantrasyonlarda gerçekleşir,  (yüksek affiniteye sahip olan reseptörleri aktive etmek için gerekenden 3 kat fazla oranda). Avermektine karşı yüksek afinite gösteren reseptörün aktive edilmesinin sonucunda, hücre zarından klor geçişi artar ve parazit, felç olarak ölür.

Bu bileşiklerin memeliler için zehirliliği oldukça düşüktür. Bunun sebebi, nematodlara nazaran memelilerin sinirsel fonksiyonu etkilemesi için, daha yüksek konsantrasyonlara ihtiyaç hissedilmesi, memelilerde spesifik ve yüksek affiniteli bölgenin olmaması ya da söz konusu bileşiklerin merkezi sinir sistemine nispeten daha az penetre etmesine ve kan-beyin bariyerini aşmamasına bağlıdır. 

Topikal yolla uygulanan eprinomektin, yavaş emilir, başlıca karaciğerde metabolize olur ve plazma konsantrasyonu 2 hafta kadar süreyle aynı seyreder. Çok az oranda idrarla ve büyük bir kısmı da dışkıyla atılır.

Toksikolojik bilgi: Eprinomektinin akut oral LD50 değeri fareler için 70 mg/kg canlı ağırlık ve ratlar için de 55 mg/kg canlı ağırlıktır. Her iki tür için de intraperitoneal LD50 değeri, yaklaşık olarak 35 mg/kg canlı ağırlıktır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

MAKSEPRİN Dökme Çözelti, sığırlarda rastlanan mide-bağırsak kılkurtları (ergin ve larval formları), (inhibe Ostertagia ostertagia dahil), akciğer kılkurtları(ergin ve larval formları), ısırıcı ve kan emici bitler, chorioptik ve sarkoptik uyuz ve Haematobia irritans sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır. Eprinomektin, aşağıdaki iç ve dış parazitlere karşı etkilidir.

Mide-bağırsak kılkurtları: Ostertagia ostertagi (ergin, L4 formu ve inhibe L4 dahil), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus longspicularis, Coopheria oncophara, Coopheria punctata, Cooperia surnabada, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomum adlı parazitlerin ergin ve L4 formlarına, Strongyloides papillosus ve Trichuris sp. (ergin)

Akciğer kılkurtları: Dictyocaulus viviparus (ergin ve L4 formlarına)

Bit: Damalinia bovis, Linognatus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus

Uyuz etkenleri: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabei

Boynuz sineği: Haematobia irritans

Nokra etkenleri: Hypoderma lineatum, Hypoderma bovis (tüm parazitik safhalar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

MAKSEPRİN Dökme Çözelti, kullanılacak ilaç miktarının sırt çizgisi boyunca hayvanların sırt çizgilerini oluşturan çukurluk boyunca ince bir hat halinde dökülerek uygulanır.

Eprinomektinin farmakolojik dozu 0.5 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır:

Sığır  150 kg -15ml (1-1.5 ölçek), 150-300 kg 15-30 ml(1.5-3 ölçek), 300 kg üzeri - 30-40 ml( 3-4 ölçek)

Gebelikte kullanım: Önerilen dozlarda uygulandığında gebe  hayvanlarda kullanımı  güvenlidir.Eprinomektinin etkinliği, 14-28 gün süreyle devam eder. Ilk uygulamayı takiben, parazit sayısında azalma olur ancak tam bir eradikasyon sağlayabilmek için, birkaç hafta geçmesi gerekir. Gerekli görüldüğünde parazit mücadelesinde enfestasyonun çeşidine ve yoğunluğuna göre belirtilen sürelerin sonunda aynı dozlarda tekrar uygulanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR  

MAKSEPRİN Dökme Çözelti, besi ve süt sığırlarına uygulanabilir. Sırta ve parazitli bölgelere dökülerek uygulanır. Başka yollardan uygulanmaz. Paraziter enfestasyonundan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir. Etkili sonuç alınabilmesi için, nokra mücedelesi hayvanları rahatsız ettikleri mevsimin bitmesinden sonra hemen yapılmalıdır. Bu tarihlerin dışında mücadele yapılırsa, omurilik içinde ölen Hypoderma larvaları felçlere ösafagustaki Hypoderma lineatum ise, şişkinliğe sebep olabilirler. Uygulama zamanı, bölgelere ve iklim şartlarına göre değişebilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

MAKSEPRİN Dökme Çözelti,  evcil hayvanlardaki toksisitesi son derece düşük olduğundan, önerilen sağaltım dozlarında, akut ve kronik zehirlenmelere sebep olmaz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Plazma proteinlerine çok sıkı şekilde bağlandığı bilinen ilaçlarla eş zamanlı kullanmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Eprinomektinin evcil hayvanlardaki toksisitesi son derece düşüktür. Önerilen sağaltım dozlarında, akut ve kronik zehirlenmelere sebep olmaz. Yapılan çalışmalarda, önerilen dozun 3 katının uygulanması sonrası, istenmeyen etkiye rastlanmamıştır. Bilinen  bir antidotu yoktur

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için ilaç kalıntı arınma süresi “0” sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

MAKSEPRİN Dökme Çözelti, yalnızca haricen kullanılır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda ve yemlerden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcıların koruyucu iş elbisesi giyinmeleri ve lastik eldiven kullanmaları gerekir. İlaçlama iyi havalandırılabilen ortamlarda veya açık havada yapılmalıdır. Uygulayıcıların ilacın cilt ve gözlerine bulaştırmamalarına özen göstermeleri gerekir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Uygulama aşamasında hiçbir şey yenilip, içilmemelidir. Uygulama işleminden sonra, eller ve yüz yıkanmalıdır. Yanlışlıkla ve kaza sonucu ağızdan alındığında, en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

İnsan ve hayvan yiyeceklerinden ayrı, serin ve doğrudan güneş ışığı almayan ortamlarda, kendi ambalajlarında ve ağzı sıkıca katılmış olarak saklandığında, raf ömrü 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İlaç artıkları ve boşalan ilaç kaplarının, derin çukurlara gömülmesi ve başka amaçlarla kullanılmaması gerekir. Balıklar ve diğer su canlıları eprinomektine karşı aşırı derecede duyarlı olduğundan, ilaçlı yıkama suları, ilaç artıkları ve boşalan kaplar, akarsular, göl ve göletlere atılmamalıdır. Irk duyarlılığı nedeniyle Collie ırkı köpeklerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 100 ml, 250 ml, 500 ml’lik beyaz plastik şişelerde ve kutusuz olarak 1000 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 17.01.2017

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 17.04.2006/16-001

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul    

Telefon: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 34 89

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

Farmatek Tarım Sanayi Mümessillik Tic. Ltd. Şti. İstanbul Tuzla Kimya San. Org. San. Böl. Melek Aras Bulvarı Analitik Cad. No:90 Tepeören/İstanbul Tel: 0216 593 08 97 Faks: 0216 593 08 99 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.